/>

Kunnskap om smitte blant barn og unge

Barn har lav risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og det store flertallet blir helt symptomfrie etter sykdommen. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte.