Vi er en SYNGENDE barnehage

Her er 8 gode grunner til hvorfor.

Kort forklart gir sang gode musikkopplevelser og skaper glede, trygghet og samhold. Den mer inngående forklaringen finner du her:

SANG SKAPER GLEDE!

For barn er det naturlig å synge og leke med musikk. Vi er født med evne til å uttrykke oss uten ord, kun ved hjelp av stemme og kropp. Når barn får dekket det medfødte behovet for kommunikasjon på denne musiske måten, opplever det tilfredshet og glede. Sangen blir en følgesvenn for barnet og en kilde til gode følelser også senere i livet.

SANG SOM VERKTØY!

Målrettet bruk av sang skaper en god barnehagehverdag for liten og stor. Sang fenger barnet mer enn tale. Ta derfor i bruk sang i alle situasjoner, - i lek, ved matbordet, i stellesituasjonen, ved overgang fra en aktivitet til en annen, ved påkledning osv. På denne måten bidrar sang til å skape oppmerksomhet og positiv stemning, et godt arbeidsmiljø og en god dag for alle.

SANG STYRKER TILKNYTNING OG EMOSJONELL UTVIKLING

Sang og musikk hjelper barnet til å formidle følelser og forstå andre. Sang uttrykker mer enn vanlig tale, og musikk kalles gjerne "følelsenes språk". Når barn og voksne synger sammen og deler følelser, kan dette skape empati og gode relasjoner. Både barn og voksne utvikler seg emosjonelt ved å bli kjent med de ulike følelsene som musikken fremkaller. 

 SANG BRUKES I TILKNYTNINGSARBEID

Sang er et godt hjelpemiddel under tilvenningen før barnehagestart. Det er verdi i at foreldre deler sanger barnet er kjent med hjemmefra. Når barna starter i barnehagen om høsten, vil sangen fungere som et "overgangsobjekt" for barnet og fremkalle trygghet, gode minner og følelser.

SANG STYRKER SPRÅKET

Sang, rim og regler er spesielt nyttige for utviklingen av språket. Melodi og rytme gjør språktreningen til en aktiviserende og morsom lek, og lek er den beste metoden for læring i førskolealderen. Barnet øver på ord, setninger og munnmotorikk når det synger, og melodi og rytme gjør det lettere å huske teksten. I sanger fremføres ofte teksten litt langsommere enn ved vanlig tale, og ord og fraser blir repetert. "En glad hjerne" tar lettere imot kunnskap, og sang kan med fordel brukes også i andre fagområder i rammeplanen. 

SANG GIR TRYGGHET OG BYGGER VENNSKAP

Grupper trenger trygghet, samkjøring og felles regler for å fungere bra. Sang "bryter isen", skaper god stemning og styrker samholdet. I sangen synkroniserer vi oss i felles puls og melodi. Felles sangopplevelse stimulerer produksjonen av "kjærlighetshormonet" oxytocin, som igjen fører til at vi stoler mer på hverandre, blir mer hjelpsomme og får mer lyst til å være sammen. Samtidig reduseres stresshormonet kortisol.

SANG STYRKER MUSIKALITETEN

Vi har et grunnleggende behov for å uttrykke oss gjennom musikk. Gjennom sang og spill lærer barnet viktige, musikalske ferdigheter. Det å høre ulike tonehøyder og melodier, holde puls, utføre rytmer, oppfatte styrkegrader og tempo, spille et instrument, bevege kroppen og danse, gir mestringsfølelse. Dette stimulerer også til læring på andre områder. 

SANG SKAPER INKLUDERING

Når man kan de samme sangene, kan man leke sammen selv om man ikke snakker samme språk. Barn som snakker ulike språk kan likevel synge sammen. Barna deltar i aktiviteten og blir en del "av gjengen" før de snakker samme språk. De får en opplevelse av fellesskap ved å ha samme kunnskap og felles "kodeforståelse".

Ved å delta i sang- og musikkaktiviteter, tilegner barn seg også ord og språkrytme i det norske språket. Kulturmøter uavhengig av språkforståelse skaper dermed et fellesskap og bidrar til inkludering.

 

Personalet har deltatt på felles inspirasjonskurs og har et felles repertoar og månedssang. Det er et rullerende ansvar for å velge ut og lære opp de andre avdelingene. Kanskje vil disse fellessangene danne utgangspunkt for en felles musikkaktivitet til våren??? Som foreldre i barnehagen får du også tilgang til noe av dette materialet gjennom www.skattkammer.no. Spør personalet på din avdeling om passord. Der finner dere lyd og videoeksempler på sanger og musikkaktiviteter vi bruker i barnehagen.

Vi skal ha vår første konsert 31.mai. Vi gleder oss til å vise dere hvor kjekt vi har det med sang og musikk som en viktig del av vår hverdag.