Detaljert informasjon i menylinjen

Hjemmesiden brukes til informasjon for både personal og foreldre, et felles oppslagsverk i vårt samarbeid mellom barnehage og hjem.

For at samarbeidet digitalt skal fungere og dere kunne være oppdatert om barnets hverdag må dere holde  kontaktopplysninger oppdatert. SMS, mail og varslinger sendes på deres registrerte opplysninger. Dere endrer selv deres brukeropplysninger.

Som brukere av vårt barnehagetilbud har dere tilgang til MIN SIDE. Dette er et lukket område på hjemmesiden hvor informasjon om barnets ukeplan, beskjeder på tavlepost og bilder fra barnets barnehagehverdag er samlet.

Dette området er også tilgjengelig via appen KID PLAN. Lett tilgjengelig og et avgjørende hjelpemiddel for å forberede barnet på dagen, møte til rett tid og med nødvendig utstyr. Vi har, varierte dager med ulikt innhold.

Er det informasjon dere savner på vår hjemmeside setter vi pris på tilbakemelding om dette.

Please call us if you have any problems with understandig the information on our website.

tlf 56303970