Detaljert informasjon i menylinjen

Hjemmesiden brukes til informasjon og som felles oppslagsverk for personal og foreldre i vårt samarbeid mellom barnehage og hjem.

Her finner dere viktig praktisk informasjon som hva barnet trenger av utstyr, hvilke retningslinjer som gjelder ved sykdom osv. Vi har bevisst valgt vekk lapper, unødvendige e-poster og hektiske beskjeder i garderoben. Nå har vi samlet alt av informasjon på et sted. Foreldre kan oppsøke informasjon når det passer i løpet av dagen.

Som brukere av vårt barnehagetilbud har dere tilgang til MIN SIDE. Dette er et lukket område på hjemmesiden hvor alt av informasjon knyttet til barnets dag i barnehagen er samlet. I tillegg til ukeplan og  tavlepost finner dere også bilder fra barnets barnehagehverdag. Dette området er også tilgjengelig via appen KID PLAN. Dette gir lett tilgang til alt av informasjon og vi har derfor også en forventning om at det brukes. Det er viktig å holde seg oppdatert for at barnet skal være forberedt til neste dag med oversikt, til rett tid og med nødvendig utstyr. Vi har, som dere vet, varierte dager med ulikt innhold.

For at samarbeidet digitalt skal fungere og dere kunne være oppdatert om barnets hverdag må dere brukere sørge for at kontaktopplysninger alltid er oppdatert. 

Bildene som er brukt på vår hjemmeside er alle fra vår hverdag i Nøtteliten.

Er det informasjon dere savner på vår hjemmeside setter vi pris på tilbakemelding om dette.

Please call us if you have any problems with understandig the information on our website.

tlf 56303970