Bursdag /invitasjon

Vi har egne retningslinjer for invitasjoner som skal deles ut i barnehagen i forbindelse med bursdag.

Vi ønsker en praksis som unngår at enkeltbarn opplever å bli ekskludert. Som voksne kan vi enkelt sikre at alle barn føler seg inkludert men på ulike tidspunkt. Vi anbefaler derfor at invitasjonen ikke er forbeholdt et tilfeldig utvalg av barn men er satt i system. Det gjør det lettere for barna å forstå hvorfor eller hvorfor ikke de fikk komme i bursdagsbesøket. Det gjør også situasjonen lettere forståelig hvis invitasjonen ikke inkluderer en venn i barnehagen. I praksis betyr dette at følgende alternativ kan benyttes:

  • Inviter alle på avdelingen
  • Inviter alle av samme kjønn som bursdagsbarnet på avdelingen
  • Inviter alle på samme alder som bursdagsbarnet på avdelingen
  • Inviter alle i førskolegruppen
  • Inviter alle av samme kjønn på førskolegruppen.
  • Noen av avdelingene har også grupper de bruker i de pedagogiske oppleggene. Pedagogisk leder kan være behjelpelig med oversikt på hvem dette er. 

Hvis dere kun ønsker et fåtall av barnets venner, og avviker fra naturlig inndeling nevnt over, må invitasjonene deles ut utenom barnehagen. 

Vi markerer også barnets bursdag i barnehagen sammen med alle vennene på avdelingen i barnehagens åpningstid. Når barn har bursdag markerer vi dette med flagg og bilde ved inngangsdøren til avdelingen.

Denne dagen er barnet spesielt i fokus og får positiv oppmerksomhet fra små og store. Bursdagssamling for barnet er et høydepunkt med utdeling av bursdagskrone og sang. Vi fokuserer på barnet, personligheten og egenskaper og bruker ikke mat som et virkemiddel i dette arbeidet. Barnet skal derfor ikke ha med mat til avdelingen.