Vår visjon: Et herlig sted på jord for liten og for stor

Våre verdier: Inkluderende, lekende og i utvikling

Inkluderende

I vår barnehage vil det si:  

  • Alle blir sett og hørt
  • Barns medvirkning
  • Fellesskap

 Lekende

 I vår barnehage vil det si:  

  • Humor
  • Tilrettelegge tid og rom
  • Å være undrende

 I utvikling

I vår barnehage vil det si:  

  • Planlegging
  • Vurdering
  • Felles faglig fokus
  • Samtaler