Vår visjon: ET HERLIG STED på jord for liten og for stor

Våre verdier: Inkluderende, lekende og i utvikling

Inkluderende

I vår barnehage vil det si:  

  • Alle barn, foreldre og ansatte blir sett og hørt
  • Barna skal få medvirke i egen hverdag.
  • Vårt fellesskap berikes med vårt mangfold

 Lekende

 I vår barnehage vil det si:  

  • Humor-vi har det GØY sammen!
  • Tilrettelegge tid og rom så leken blir en verdsatt læringsarena. 
  • Å være undrende sammen i lek og læring

 I utvikling

I vår barnehage vil det si:  

  • Planlegging for å sikre et innhold i samsvar med Rammeplanen.
  • Vurdering for å justere og utvikle vårt pedagogiske innhold.
  • Felles faglig fokus for en felles faglig plattform.
  • Samtaler for å sikre medvirkning.