Vår visjon: ET HERLIG STED på jord for liten og for stor

Våre verdier: Inkluderende, lekende og i utvikling

Inkluderende

I vår barnehage vil det si:  

  • Alle barn, foreldre og ansatte blir sett og hørt
  • Barna skal få medvirke i vår hverdag.
  • Vårt fellesskap med ulike positive bidrag beriker vår hverdag

 Lekende

 I vår barnehage vil det si:  

  • Humor
  • Tilrettelegge tid og rom
  • Å være undrende

 I utvikling

I vår barnehage vil det si:  

  • Planlegging
  • Vurdering
  • Felles faglig fokus
  • Samtaler