Vedtekter

Vedtekter revidert 28.08.18  Sommer 2020 vil barnehagen ha to uker sommerstengt. Dette er en prøveordning i uke 29 og 30. Det er derfor ikke gjort vedtektsendring på dette.