Parkering

Trafikksikkerhet i barnehagen ved levering og henting av barna er viktig å ha kontinuerlig fokus på. Vi har ingen å miste!

Nøtteliten har levert inn dokumentasjon på våre rutiner og fått dette godkjent av Trygg Trafikk. Vi er stolt over å være en trafikk sikker barnehage. I praksis betyr dette at vi jobber  forebyggende, systematisk og målbevisst med trafikksikkerhet.

For at vi skal se effekt av dette arbeidet krever det at alle følger felles praksis i hverdagen. 

Vi har egne retningslinjer som gjelder barn, foreldre, personal og avdelinger på tur.  

Dette er reglene som gjelder:

Trafikksikkerhet i barnehagen i forbindelse med levering og henting av barna

Foreldreparkering: Begge sider av barnehagens hovedbygg. 

Personalparkering: Merket med skilt og er ikke tilgjengelig for andre. Den er nærmest hovedbygg ved Pinnsvinkroken / Hareskogen.

Parkeringstillatelse: Innvilges for en periode ved behov av helsemessige årsaker eller pga småsøsken som må være med i hente og bringesituasjonen. Vi ber om at denne parkeringstillatelsen leveres tilbake når behovet ikke lenger er eksisterende.

Biler på tomgang: Ikke la bilen gå på tomgang, selv på kalde vinterdager. Vi sender sms med påminnelse direkte hvis dette ikke blir fulgt. 

Gjesteparkering: Våre samarbeidspartnere fra andre instanser skal benytte foreldreparkeringen.

Vi ønsker minst mulig kjøring i området med personalparkeringen av hensyn til barnas sikkerhet. 

Takk for hjelpen!