Vi er en TRAFIKKSIKKER barnehage

Vi jobber forebyggende, systematisk og målbevisst med trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet i barnehagen ved levering og henting av barna inngår som et kontinuerlig fokus i tillegg til barnas opplæring i hverdagen.
Vi har ingen å miste!

Nøtteliten har levert inn dokumentasjon på våre rutiner og fått dette godkjent av Trygg Trafikk. Vi er stolt over å være en trafikk sikker barnehage. 

4-åringene våre får ekstra opplæring gjennom egen TRAFIKK KLUBB. Gjennom eget opplegg utarbeidet av trygg trafikk. Gjennom samtaler, oppgaver og turer vil vi gjøre barna bevisst på hvor de kan leke og hvor de kan gå.

For at vi skal se effekt av dette arbeidet krever det at alle følger felles praksis i hverdagen. 

Vi har egne retningslinjer som gjelder barn, foreldre, personal og avdelinger på tur.  

 

Dette er reglene som gjelder parkeringen:

Trafikksikkerhet i barnehagen i forbindelse med levering og henting av barna

Foreldreparkering: Begge sider av barnehagens hovedbygg. 

Personalparkering: Merket med skilt og er ikke tilgjengelig for andre. Den er nærmest hovedbygg ved Pinnsvinkroken / Hareskogen.

Parkeringstillatelse: Innvilges for en periode ved behov av helsemessige årsaker eller pga småsøsken som må være med i hente og bringesituasjonen. Vi ber om at denne parkeringstillatelsen leveres tilbake når behovet ikke lenger er eksisterende.

Biler på tomgang: Ikke la bilen gå på tomgang, selv på kalde vinterdager. Vi sender sms med påminnelse direkte hvis dette ikke blir fulgt. 

Gjesteparkering: Våre samarbeidspartnere fra andre instanser skal benytte foreldreparkeringen.

Vi ønsker minst mulig kjøring i området med personalparkeringen av hensyn til barnas sikkerhet. 

Vi vet at gode holdninger og vaner etableres i tidlig alder. som voksne er vi rollemodeller.

Takk for hjelpen!