/>

Parkering

Trafikksikkerhet i barnehagen ved levering og henting av barna er viktig å ha kontinuerlig fokus på. Vi har ingen å miste!

Dette er reglene som gjelder for oss:

Trafikksikkerhet i barnehagen i forbindelse med levering og henting av barna

Det er tilgjengelig foreldreparkering på begge sider av barnehagens hovedbygg. Personalparkeringen er merket med skilt og er ikke tilgjengelig for andre.

Det er mulig i en periode å få parkeringstillatelse for parkering på personalparkeringen. Dette i situasjoner der man av praktiske årsaker har behov for å stå nærmest inngangen. Dette kan være av helsemessige årsaker eller pga småsøsken som må være med i hente og bringesituasjonen. Vi ber om at denne parkeringstillatelsen leveres tilbake når behovet ikke lenger er eksisterende. I utgangspunktet ønsker vi minst mulig kjøring i området med personalparkeringen av hensyn til barnas sikkerhet. 

Ved levering/henting må man slå av motoren. Ikke la bilen gå på tomgang, selv på kalde vinterdager.

Vi sender sms med påminnelse direkte hvis dette er behov for påminnelse.

Våre samarbeidspartnere fra andre instanser blir også bedt om å parkere på foreldre / gjesteparkeringen.