Hei på dere - jeg heter Henry!

Jeg er en del av læringsopplegget, Henry- Førstehjelp for barnehagebarn, tilpasset barnehagebarn i alderen 3-6 år.

Tegnet figur, illustrasjon av dukken henry som skader seg

Gjennom ulike tema kan vi leke oss til viktig læring. Vi får bekreftet at læringsopplegget har en høy grad av læringseffekt hos barna. Vi setter fokus på førstehjelpsopplæring som er et viktig tema, og vi ser at denne læringsprosessen kan starte allerede ned i 3 års alderen.

Barna ønsker å lære førstehjelp, de er engasjerte og nysgjerrige, samtidig som de viser evnen til å tilegne seg kunnskap, vise omsorg, hjelpevilje og medmenneskelighet på et veldig tidlig stadie.

Førstehjelp er noe vi alltid må trene på, og forskning viser at en glemmer med tiden. Med Henry – Førstehjelp for barn ønsker vi at dette skal være starten på en livslang læring med førstehjelp.