Retningslinjer ved sykdom

Anbefalinger som er gitt er av hensyn til barnet selv og for å unngå unødvendig smitte til andre barn, personal og familier.

Ber på det sterkeste om at søsken holdes hjemme når et av barna allerede er hjemme med smittsomme sykdomsutbrudd. 

For å unngå det ubehag og de praktiske konsekvensene sykdom fører med seg ber vi at alle tar ansvar for å redusere smitte ved sykdom. Dette gjøres ved å holde barnet hjemme når de er syk og inntil anbefalt "karantenetid" for de sykdommer dette gjelder.

Retningslinjer vi normalt følger finner dere oppdatert på Folkehelseinstituttets side ved å søke:

www.fhi.no

Barnehagen følger råd fra smittevernlegen i Os og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

 

Viktig å huske på: 

  • Vi er ute i løpet av dagen. Barn som ikke kan være ute pga sykdom må holdes hjemme. 
  • Ved å melde om barnas sykdom kan vi informere foreldre generelt i barnehagen og dermed fange opp flere tilfeller og redusere smitten.
  • Ikke la syke barn være med for å levere/hente søsken i barnehagen.
  • Ved feber bør barnet ha en feberfri dag før det kommer tilbake i barnehagen.
  • Ved oppkast og diarè må det gå 48 timer fra siste utbrudd.
  • Barn trenger ikke ha feber, oppkast eller diarè for å være syk. Er allmenntilstanden dårlig, hold barnet hjemme.