Retningslinjer ved sykdom

Anbefalinger som er gitt er av hensyn til barnet selv og for å unngå unødvendig smitte til andre barn, personal og familier.

Ber på det sterkeste om at søsken holdes hjemme når et av barna allerede er hjemme med smittsomme sykdomsutbrudd. 

For å unngå det ubehag og de praktiske konsekvensene sykdom fører med seg ber vi at alle tar ansvar for å redusere smitte ved sykdom. Dette gjøres ved å holde barnet hjemme når de er syk og inntil anbefalt "karantenetid" for de sykdommer dette gjelder.

Barnehagen har ved alle inngangsparti desinfeksjonsmiddel som skal benyttes både når dere kommer og går. Dette anbefales i tillegg til god håndhygiene. Innholdet i dispenserene er hudvennlig og tilpasset barnas ømfintlige hud. 

Retningslinjer vi normalt følger finner dere oppdatert på Folkehelseinstituttets side ved å søke:

www.fhi.no

Barnehagen følger råd fra smittevernlegen i Os og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

 

Viktig å huske på: 

  • Vi er ute i løpet av dagen. Barn som ikke kan være ute pga sykdom må holdes hjemme. 
  • Ved å melde om barnas sykdom kan vi informere foreldre generelt i barnehagen og dermed fange opp flere tilfeller og redusere smitten.
  • Ikke la syke barn være med for å levere/hente søsken i barnehagen.
  • Ved feber bør barnet ha en feberfri dag før det kommer tilbake i barnehagen.
  • Ved oppkast og diarè må det gå 48 timer fra siste utbrudd.
  • Barn trenger ikke ha feber, oppkast eller diarè for å være syk. Er allmenntilstanden dårlig, hold barnet hjemme.

Barnehagen deltar også i kampanjen REN HÅND aksjonen i løpet av høsten for å innføre gode rutiner sammen med barna på en lekende og forståelig måte for barna våre.