Årsplan

Barnehagen sin årsplan er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 17.08.21. Årsplanen er godkjent for tre år. Årsplanen finner du i hovedsak under menypunktet ET HERLIG STED PÅ JORD FOR LITEN OG FOR STOR (barnehagens visjon). I tillegg også under de andre menypunktene, Lekende, INKLUDERENDE og I UTVIKLING som er verdiene våre for å oppnå vår visjon.

Foreldrenes påvirkning på barnehagens årsplan skjer gjennom årlig brukerundersøkelse, i foreldrereutvalget og i SU møter. 

Barna påvirker årsplanen indirekte ved at personalet vurderer barnehagens pedagogiske arbeid ut fra observasjoner og justerer innholdet etter barnas behov. I tillegg medvirker de eldste barna direkte gjennom oppsatte barnesamtaler der personalet kan fokusere på tema knyttet opp til årsplanen.

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen ligger til grunn for alt arbeid på avdelingene og er tilgjengelig og kjent for alle ansatte. 

Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Daglig leder har ansvar for prosessen med å utarbeide årsplanen og personalet involveres i arbeidet. 

I tillegg til årsplan vil avdelingene utarbeide planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov.

Dokumentasjon av vårt arbeid i bilder finner dere foreldre på eget passordbeskyttet område på hjemmesiden og ellers på Facebook og Instagram. Se egen direkte link til de to sistnevnte øverst på siden.