Særlig formål

Vi ønsker å gi barna kjennskap til vår kristne kulturarv. Barna får opplevelser og kunnskap gjennom sang, musikk, tekst og aktiviteter.

En dag i uken får barna delta på kristen samling på avdelingen. Gjennom et pedagogisk opplegg tilpasset barnegruppens alder gir vi de opplevelser og erfaringer. Vi undrer oss sammen med barna.

Kjennskap til kristendommen gir barna et grunnlag å bygge videre på. Vi har også samarbeid med barnehagens eiere, Os Sokneråd og Søfteland Indremisjon. Den årlige påskevandringen i Os kirke og adventstunden i Søfteland bedehus er to opplevelser vi gleder oss over.  Barna får mulighet til å gjøre seg kjent i kirkerommet, ta del i aktiviteter og erfare med alle sanser.

Barnehagens intensjon er i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna kristen oppdragelse i et godt, trygt miljø. Vi skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og utvikle deres evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for medmennesker både i hjemlandet og mellom andre folkeslag.

Vi praktiserer:

 •        Personalet har felles respekt for vår praksis.
 •        Personalet er lojal mot formålet for vår praksis og alle tar ansvar for formidlingen.
 •        Vi følge de kristne grunnverdier og svarer barna i forhold til den kristne tro.
 •        Vi skal ikke forkynne men opplyse.
 •        Sikre progresjon for barna med bibeltekster, innhold og detaljer tilpasset alder
 •        Undrer oss sammen med barna og er åpen om at det også finnes andre religioner.
 •        Vi lærer barna å ha respekt for andre religioner.
 •        Informasjon til brukerne om hvordan særlig formål påvirker vårt tilbud til barna.
 •        Videreformidle kristne verdier gjennom den gylne regel.
 •        Kristendommen som en del av den norske kulturarven.
 •        Markering av de kristne høytider. 
 •        Vi vil knytte hverdagssituasjoner til bibel historienes budskap       

   

Mål med å ha særlig formål:

Ha kristen opplysning for at barna senere skal kunne ta stilling til kristendommen med bakgrunn i kjennskap og informasjon som bla ble presentert i barnehagen.

 

Tilrettelegge for variert formidling:

Benytte ulikt materiell vi har tilgjengelig som musikk, sang, flanellograf, bøker og film. Dramatisering vil også benyttes som metode.

Våre prioriteringer knyttet til barnehager med særlig formål er synliggjort i dråpen KRISTEN SAMLING.

(Se vår "paraply", vår visualisering av årsplanen).