Ønsker du å jobbe i Nøtteliten?

Liker du vår pedagogiske praksis beskrevet i årsplanen og kunne ønske å ta del i vårt arbeid og være del av vår personalgruppe?

Akkurat nå har vi ingen ledige stillinger men setter pris på samarbeid med ringevikarer ved fravær av fast personal enten ved sykdom eller planlagt fri.

Barnehagen har som sin praksis å sette inn vikar ved behov for alltid å sikre rett bemanning tilpasset antall barn.

Med respekt for hverandres ulikheter ser vi at et mangfold øker vår kvalitet. I arbeidet for felles mål kan våre personlige bidrag gjøre prosessen mot målet så mye mer fargerik, spennende og lærerik for både små og store.

Vi har et inkluderende arbeidsmiljø med høy grad av trivsel og engasjement for jobben og hverandre. Personalets trivsel er det nødvendige grunnlaget for å kunne skape et trivelig miljø for barna.

Fokus på nærværsarbeid og arbeidsmiljø har høy prioritet. Barnehagen har fått KLP sin arbeidsmiljøpris for dette viktige arbeidet som i ettertid har resultert i gode rutiner og god innarbeidet praksis.

Vår visjon er at vi sammen skal skape: Et herlig sted på jord for liten og for stor.

 

Send gjerne en mail til post@nottelitenbarnehage.no

Informasjon om vårt pedagogiske arbeid finner du i vår årsplan og forventninger til arbeidet under arbeidsmetoder. 

Før oppstart i et evt arbeidsforhold må dette være på plass:

  • Fremvisning av plettfri vandelsattest
  • Egenerklæring om utenlandsopphold og bekreftelse på gjennomført tuberkuloseundersøkelse
  • Underskrevet taushetsplikterklæring
  • Gjennomgang av ansattes opplysningsplikt til barnevernstjenesten 
  • Gjennomgang av barnehagens rutiner ved brann
  • Arbeidsavtale
  • Barnehagen følger KA sin lønnstariff og har pensjonsordning i KLP