Vi tilbyr eget BIBLIOTEK med utlån.

Høsten 2017 startet vi i Nøtteliten opp med Språkløyper. Dette er en nasjonal strategi av Kunnskapsdepartementet for å styrke språk, lesing og skriving. Språk og leseaktiviteter skal være en naturlig del av hverdagen vår. Språklæring skjer når barnet får bruke språket i meningsfulle situasjoner, gjennom engasjement i språklige aktiviteter, støttet av voksne som vet hvordan de skal legge tilrette. 

Hvorfor?

For at barna våre skal lykkes faglig og sosialt i barnehage og skole, er gode språkferdigheter viktig. Kosestunder med høytlesning er den aller beste måten å utvikle ordforrådet på. I tillegg hjelper det barnets hjerne til å utvikle seg, og så skaper det tette, trygge, gode og kjærlige bånd mellom oss foreldre og barna våre. Gullalderen for språklæring er fra 1,5­­–3 år, og jobben vi gjør hjemme er superviktig!

Småbarn skal bades i vann og ord.

Begge deler er like viktig. Barna våre skal høre et ord hundrevis av ganger før de selv kan forstå og uttale det. Derfor må vi aldri la sjansen gå fra oss til å snakke om hunden vi ser, grøten vi spiser, fargen på buksa vi tar på oss og lukten av de nystekte bollene. Snakk, snakk, snakk og snakk. Og syng! Og les! I bøker møter vi andre og flere ord enn de vi bruker i dagligtale. Derfor er bøker spesielt effektive.

Tilgjengelige bøker er viktig!

Avdelingene har egen lesekroker og kan derfor lett brukes av flere samtidig. Leseglede "smitter" positivt. En voksen er tilgjengelig og kan lese for barna når de ønsker dette spontant. I tillegg er språkløyper også satt inn i et planlagt program med avsatt tid til lesing.

 

 

Nå inngår vi nytt samarbeid med Bjørnafjorden bibliotek. Vi får nå en egen filial i barnehagen. Bokboksen vår vil gå på rundgang mellom avdelingene, en uke på hver avdeling. Bøkene trenger ikke registreres men må leveres inn senest en uke etter lån på avdelingen.  Dette for å sikre et utvalg i tilbudet til alle barna. 

Biblioteket vil fylle på med nye bøker etterhvert. Vi håper dere tar leseaktiviteten med hjem.

Biblioteket kommer hver 5.uke til avdelingen.