Personvernhåndtering

De nye personvernreglene (GDPR) stiller krav til barnehagens oppbevaring og bruk av personopplysninger.