Fotografering i barnehagen

Fotografering av barna skjer i samsvar med foreldrene sitt samtykke, og felles retningslinjer utarbeidet av datatilsynet.

Foreldre blir bedt om å registrere sitt samtykke i Kidplan, vårt passordbeskyttede område for foreldre på hjemmesiden. Personalet respekterer og forholder seg til samtykke gitt der av foreldrene.

Vi ber foreldre forholde seg til punktene fra datatilsynet når det gjelder fotografering i barnehagen. Dette gjelder bla på fellesarrangemenet.

Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.

Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.

Mengde: Del færrest mulig bilder.

Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.

Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.

Spør alltid barna: Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.

Fotografier/video:

Samtykke fra foreldrene gjelder barnehagens ønske om å ta fotografier og videofilm fra dagligdagse hendelser i barnehagen. I noen tilfeller ønsker vi å henge opp fotografier i barnehagens fellesarealer eller inne på avdeling. Vi lager også perm med bilder og utleverer til barna som et minne fra barnehagen. Navn vil ikke bli knyttet opp mot bildene av barna. Bilder vil også deles i Kidplan på eget passordbeskyttet område gjennom året.

Vi kontaktes av og til av aktører fra pressen, som ønsker å ta bilder og videoopptak i forbindelse med reportasjer som skal publiseres i papirform, på internett eller på fjernsyn. I disse tilfellene hender det også at barnas navn publiseres sammen med nærbilder av barna. 

Barnehagens hensikt med å bruke bilder:

Synliggjøre vårt innhold.

Informasjon til foreldrene om dagen, uken og tema.

Utgangspunkt for samtale hjemme med barna om deres dag i barnehagen.

God metode for å dokumentere vårt arbeid.

Godt utgangspunkt for refleksjon og vurdering med barna og  personalet.

Gir foreldre mulighet til å lagre de bildene de ønsker å ta vare på.

Personalet kopierer et utvalg med høydepunkter fra hver måned til barnets perm.

Barnehageperm

Hvert barn får med hjem en perm med innhold fra barnehagetiden. Der er tegninger og bilder samlet. Vi prioriterer dette da vi ser gleden barna har av å kunne bla i denne permen selv. Barna får en perm fra perioden på småbarnsavdelingen og en egen fra perioden på stor avdeling.

Husk at et bilde er et øyeblikk som stoppes opp, tatt ut av en sammenheng. Bildene foretrekker vi å ta i en pågående situasjon istede for å stille opp barna unaturlig. Bilde skal dokumentere et godt minne barnet kan ta med seg videre.      

Fotograf i barnehagen

Det kommer fotograf i barnehagen hver høst som tar gruppebilde av avdelingen. Det blir i tillegg tatt portrett av førskolebarna. Dette er bilder foreldrene kan bestille direkte fra fotografen.

Bilder brukt på vår hjemmeside er alle fra vår barnehagehverdag og i samsvar med retningslinjene.