Garden Of Eden Kenya Support

Vårt bistandsarbeid er knyttet til barna i Kiberiaslummen. Vi har siden 2010 støttet Garden Of Eden Kenya Support. Dette arbeidet har gitt resultat ved å bidra til å gi barna en ny mulighet og et håp om en lysere fremtid. Thomas og Beatrice Omolo ivaretar barna i et trygt barnehjem, gjennom utdannelse og i kirken. Vi følger arbeidet gjennom nyhetsbrev og gjennom direkte kontakt bla med besøk i barnehagen.

Siste oppdatert informasjon kan dere finne på hjemmesiden: www.gardenofedenkenya.no

og Facebook: Garden Of Eden Kenya - Support

Vi arrangerer årlig kombinert sommeravslutning og kunstkafè. Det gir inntekt som sendes direkte til Garden Of Eden Kenya support. Vi er så glad for at vi kan være med å utgjøre en forskjell for barna i Kiberia slummen. Under er bilde fra et av våre besøk hvor vi også var så heldig å få vårt eget flagg fra Kenya.

I forkant av arrangementet gjennomfører vi pedagogiske opplegg tilpasset avdelingens barnegruppe. Gjennom oppleggene legger vi tilrette for læring ved å appelere til barnets ulike sanser. I lekens verden gjennomfører vi en reise til Kenya. Vaksine, pass, innsjekking, flyreise, mat, dyr og slummen er noen av inntrykkene vi gir barna. 

Kunstkafé er ikke gjennomførbart uten kunst. En helt spesiell takk til barn og personal som legger ned mye arbeid i skapende prosesser gjennom barnehageåret. Dette gir resultatater i unike kunstbidrag fra hvert barn. Vi er takknemlig for at dere foreldre betaler for barnas produkter noe som gir inntekt til prosjektet.

I tillegg til kunstutstilling og kunstsalg får vi inntekt fra god mat og drikke i kafeén og ikke minst de mest fristende kaker bakt av dere foreldre på dugnad. Vi har også loddsalg med flotte premier. Dette gir samlet inntekt som igjen gleder mottakerne i Garden Of Eden Kenya support.  Vi har fått et nært forhold til prosjektet og har sett at arbeidet vårt gir resultater. Våre økonomiske bidrag har vært viktig for å videreutvikle prosjektet og bedre flere barns situasjon. Vi har bidratt til bygging av barnehjemmet, innkjøp av husdyr, biogassanlegg og bil. Under er bilde av de første barna som flyttet inn i barnehjemmet.

Her er barna klare for skolestart.

 

Vi har hatt økning på resultatet hvert år fra kr 8000,- i 2010 til kr 20 152,- i 2019.  

Tusen takk til foreldreutvalget som i stor grad bidrar til at dette er mulig å gjennomføre for oss i tillegg til vår daglige drift. Vi er veldig takknemlig for at vi i fellesskap kan bidra til en god, lærerik prosess med et godt felles mål. 

Barnehagen har opprettet egen Vippskonto til bruk på selve arrangementsdagen. Dette for at det skal være lett å betale og ryddig i forhold til regnskap i etterkant. Barnehagen sin Vipps finner dere på nr 565012

Ønsker dere å støtte Garden Of Eden utenom vår årlige innsamlingsaksjon kan dette også gjøres med innbetaling på organisasjonens egen konto nummer: 0539.45.06771 

Avslutningsvis en av mange takknemlige hilsener til barnehagen, barn, foreldre og personal for vårt engasjement.