Brannvernuke 38

Vi har faste tema gjennom året som samler fokus og læringsprosesser. Vi har en lekende tilnærming til informasjon, erfaring og ny kunnskap.

Vi har faste tema gjennom året som samler fokus og læringsprosesser. Hvert år i uke 38 jobber vi med brannvern. Da er det den nasjonale brannvernuken. Vi har to brannøvelser denne uken. En som er meldt og en som er uanmeldt. Da får barna først forberedt seg og vet hva som kommer til å skje og når. Så får de prøvd seg på slik det vil være hvis brannalarmen plutselig ringer slik den gjør hvis det oppstår en brann. Barna vil da få viktig kunnskap om rutiner i en sånn situasjon. Dette er kunnskap som kan gi gode holdninger og viktig kunnskap å ta med seg videre i livet.

Vi følger et opplegg om Brann-bamsen Bjørnis. fra Norsk brannvernforening. Vi legger tilrette for temalek som utgangspunkt for læring. Vi bruker  konkreter som lekebrannbiler, røykvarslere, brann-slukningsappareter og branntepper. Vi tester også eget utstyr som de store brannslangene vi har montert i barnehagen.Vi lager også bål i Trollstuen og ser hvordan forskjellige ting brenner. Dette viser hvor forsiktig vi må være rundt bålet og når vi tenner stearinlys. Klær tar gjerne fort fyr.

 I tilknytning til brannvernuken foregår også en opplæring /øvelse.med personalets kompetanse på brannforebyggende arbeid. Sist men ikke minst service og gjennomgang av ventilasjon, brannutstyr og varslingssystemer. Vi tar brannvern på alvor!