Praksisbarnehage og lærebedrift

Nøtteliten barnehage tilbyr elever praksis i forbindelse med deres utdanning og lærlinger en praksisplass. Som lærebedrift er vi med på å sikre rekruttering av fagarbeidere i fylket vårt.

Det er viktig å gjøre en innsats for å være med å rekruttere nye medarbeidere for fremtiden. Vi har et variert barnehagetilbud og en kultur for å inkludere noe som gir et godt grunnlag for å ta imot personer under utdanning. 

Vi veileder samtidig som vi gir utviklende arbeidserfaringer i trygge rammer. 

Elevene kommer fra Os videregående skole og Slåtthaug videregående skole, linjen for Helse og Oppvekst. De utdanner seg til barne og ungdomsarbeidere.

Vi tar også imot barne og ungdomsarbeidere i utdanning gjennom NAV.

Er du interresert i lærlingeplass? Ta kontakt, kanskje blir du vår neste lærling eller lærekandidat?