Vi kan tilby!

Beliggenhet skjermet fra trafikk og støy like ved skogen og flotte turmuligheter.

Avdelingene

Pinnsvinkroken og Hareskogen er småbarnsavdelingene våre. De ligger side om side i hovedbygget med felles kjøkken og puterom. Barna på våre småbarnsavdelinger er i alderen 1-3 år.  Avdelingene har 12 barn i gruppen og har et tilrettelagt lekemiljø tilpasset aldersgruppen med god plass til grovmotorisk lek inne. 

Ekornstubben og Humlebolet er våre to avdelinger for barn i alderen 2,5-6 år.  Avdelingene ligger side om side i hovedbygget med felles kjøkken mellom seg. Avdelingene har ulike tilrettelagte lekesoner i tilknytning til avdelingen. 

Trollstuen er for barn i aldersgruppen 4-6 år. Avdelingen har spesielt fokus på NATUR og MILJØ. Når de ikke er på tur holder Trollstuen til i hytten i skogen like ved barnehagens hovedbygg. På uteområdet er det en tilrettelagt naturlekeplass med klatretrær, lekehytter og naturlige vekster, insekter og smådyr.  

Puterommet i hovedbygget.      

Samarbeid på tvers av avdelingene 

Alle avdelingene har felles dagsrytme og jobber etter barnehagens felles tema. Vi har likevel noe ulik tilnærming til felles mål. Variasjoner påvirkes av personalets kunnskap, ideer og interesser. Et godt samarbeid gir likevel muligheten for å dele på våre kvaliteter og gir et bredere barnehagetilbud helhetlig sett. De mest attraktive aktivitetene vil settes i system for å sikre at samme aldersgruppe får samme tilbud. Et eksempel på dette er vanntilvenning som fra august 2023 vil inngå i førskoleopplegget og dermed være et felles tilbud til alle barn i samme aldersgruppe. Vi har også progresjon i aktiviteter og gjøremål lagt inn i det pedagogiske arbeidet tilpasset barn i de ulike aldersgrupper. 

Bemanning

Bemanningsnorm og pedagognorm ivaretas og tilpasses barnegruppenes størrelse. Viser til www.barnehagefakt.no og registrerte nåværende situasjon. Vi er heldig å ha vikarer som er kjente for barna som vi prioriterer å engasjere fra første fraværsdag. Dette påvirker kvaliteten i hverdagen både for barn og voksne. 

Lærebedrift

Barnehagen er også lærebedrift og gir økt bemanning utover normkravet pga lærling, arbeidspraksiskandidater og elever. Dette ser vi som et viktig engasjement for rekruttering til yrket vårt samtidig som det påvirker kvaliteten på voksentettheten i arbeidet med barna.

Uteområdet

Uteområdet vårt er variert både med tilrettelagt lekeplasser og naturlekeplass. Området er lett tilgjengelig og kan benyttes av alle avdelinger. Vi jobber kontinuerlig for å ivareta og videreutvikle uteområdet vårt. 

   

 

Våre lokaler

Funksjonelle, lyse lokaler gir oss gode rammer for barnehagedriften. Hovedbygget er planlagt med tanke på å gi barna romopplevelser som er annerledes enn det de får i hjemmemiljøet, med gode store rom med god høyde og spennende lysinnslipp.

Planløsningen er utformet også med tanke på fleksibel bruk av rommene - mulighet til å åpne opp mellom rom med foldevegger. Bygningen er laget med en større L-formet hoveddel som åpner seg mot sørvest og danner et indre, nært tun for barna.

Hver avdeling har egen inngang (garderobe / stellerom / toalett, hovedrom og to grupperom i tilknytning) som er bygget som en tilleggsdel til selve bygget. Personalrom, tekniske rom og grupperom er praktisk samlet i bakkant av bygget. Avdelingene har her også egne arbeidsrom / samtalerom. Byggets hoveddel åpner seg mot uteplassen med mye glass og høye vinduer.   

Hytten, Trollstuen inneholder grovgarderobe, fingarderobe, toalett med tilkomst både inne og ute. Der er også eget spiserom med kjøkken og et stort lekerom med store vinduer fra gulv til tak. Dette understreker denne avdelingens nærhet til naturen. 

Nærmiljøet

Vi benytter oss alle av turmulighetene i vårt nærmiljø på Søfteland. Skog, fjell, elv, vann, mulighetene er mange. 

   

 

Særlig formål

Vår barnehage har særlig formål og hva dette betyr skriver vi mer om i vårt verdigrunnlag i vår årsplan.

Historikk

Nøtteliten barnehage har eksistert siden 1980 men utvidet og åpnet i 2005 opp i helt nytt bygg.  Vi er stolt over barnehagen, plassen og vårt arbeid for å ivareta og videreutvikle Nøtteliten. Våre eiere tar ikke ut evt økonomisk fortjeneste. Alt overskudd går til å ivareta kvalitet og videreutvikle bygg og uteområdet.  

Sosiale medier

Vi jobber kontinuerlig for å være i utvikling. Følg oss på sosiale medier for et nærmere innblikk fra hverdagen og vår praksis. Direkte lenke på forsiden av hjemmesiden.

 

Høres dette ut som noe for dere er dere mer enn velkommen til å ta kontakt!