Barnehagen vår

Humlebolet, Ekornstubben, Hareskogen, Pinnsvinkroken og Trollstuen er navnet på våre 5 avdelinger. Bildene du ser på hjemmesiden vår er alle fra barnehagen og nærområdet vårt.

Historikk

Nøtteliten barnehage har eksistert siden 1980. Bilde under er fra oppstarten, førskole på scenen i gymsalen på Søfteland skole, drevet av Søfteland Vel.

Fra 1981 flyttet barnehagen inn i kjellerlokalet i Søfteland indremisjons lokaler, bedehuset. Bildet er fra førskolebarnas teaterforestilling i 1984: Folk og røvere i Kardemommeby.

 

 

Fra 1985 ble barnehagen drevet med to avdelinger i egen brakke ved Søfteland skole.

 

Nøtteliten barnehage var tenkt avviklet i 1999. Stiftelsen Nøtteliten Barnehage ble da dannet,  overtok hele barnehagen med barn og personal og fortsatte driften. Nøtteliten barnehage er et samarbeid mellom Søfteland Indremisjon og Os Sokneråd. 

Nøtteliten utvidet og åpnet i 2005 opp i helt nytt bygg sentralt på Søfteland like ved Søfteland skole. Bildet under viser barnehagen sett fra baksiden en kald vintermorgen. Dette er et av barnehagens mange lekeområder. Dette området er spesielt tilrettelagt for småbarnsavdelingene.

Funksjonelle, lyse lokaler gir oss nå gode rammer for barnehagedriften. Bygget er planlagt med tanke på å gi barna romopplevelser som er annerledes enn det de får i hjemmemiljøet, med gode store rom med god høyde og spennende lysinnslipp. Planløsningen er utformet også med tanke på føeksibel bruk av rommene - mulighet til å åpne opp mellom rom med foldevegger. Bygningen er laget med en større L-formet hoveddel som åpner seg mot sørvest og danner et indre, nært tun for barna. Hver avdeling har egen inngang (garderobe / stellerom / toalett) som er bygget som en tilleggsdel til selve bygget. Personalrom, tekniske rom og grupperom er praktisk samlet i bakkant av bygget. Avdelingene har der bla tilgang til eget mediarom, musikkrom og bibliotek. Byggets hoveddel åpner seg mot uteplassen med mye glass og høye vinduer. Bildet under er fra barnehagens bibliotek.

Vi har en egen hytte i skogen i nær tilknytning til hovedbygg hvor avdelingen Trollstuen holder til. Denne inneholder alle behov som grovgarderobe, fingarderobe, toalett med tilkomst både inne og ute. Der er også eget spiserom med kjøkken og et nytt lekerom. Hytten har store vinduer som gir opplevelse av å ha naturen tett på.  Barnehagens beligenheten gir oss også de beste forutsetninger for samarbeid med skolen. Felles aktiviteter både på skolen og i barnehagen inngår som en del av forberedelsene til skolestart. Bildet under viser Trollstuen, hytten, grillplassen og deler av uteområdet.

Avdelingene

 Pinnsvinkroken og Hareskogen er småbarnsavdelingene våre. De ligger side om side med felles kjøkken og puterom mellom seg. De har samme dagsrytme og naturlig mye samarbeid gjennom aktiviteter og opplegg. Barna på våre småbarnsavdelinger er i alderen 1-3 år. Avdelingene har 12 barn, 2 assistenter og 2 pedagoger. Avdelingene er tilrettelagt for småbarnslek, med god plass til grovmotorisk lek inne. Småbarnsavdelingene har også tilgang på et eget uteområde bak barnehagen.

Ekornstubben og Humlebolet er våre to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Begge avdelingene har kapasitet til 24 barn med 2 pedagoger og 2 assistenter. Avdelingene ligger side om side med felles kjøkken og bibliotek mellom seg. Avdelingene har felles dagsrytme. De er mye sammen både om morgenen, i utetiden og ellers på felles arrangement. 

Førskolegruppen er felles for de eldste på alle de tre store avdelingene. Hver onsdag møtes førskolebarna og har skoleforberedende aktiviteter mellom kl 10-14.  

Trollstuen er vår naturgruppe. Avdelingen består av 15 barn i alderen 4-6 år, 2 assistenter og 1 pedagog. Når de ikke er på tur holder Trollstuen til i en egen hytte i skogen like ved barnehagens hovedbygg. På uteområdet er det også egen bålplass med takoverbygg. Uteområdet er også lett tilgjengelig for resten av barnehagen.

 

Nærmiljøet

Vi benytter oss alle av turmulighetene i vårt nærmiljø på Søfteland. Skog, fjell, elv, vann, mulighetene er mange. Trollstuen, Trollskogen, Indianerskogen, Kuskogen, Vaffelskogen og Moseskogen er noen av områdene vi liker å benytte oss av. Er du lokalkjent men ikke kjent med disse plassene? Kanskje ikke så rart da dette er navn barna selv har valgt ut på sine favoritturmål.