/>

Barnehagen vår

Humlebolet, Ekornstubben, Hareskogen, Pinnsvinkroken og Trollstuen er navnet på våre 5 avdelinger. Vi ligger skjermet fra trafikk og støy like ved skogen og flotte varierte turmuligheter.

Historikk

Nøtteliten barnehage har eksistert siden 1980 men utvidet og åpnet i 2005 opp i helt nytt bygg sentralt på Søfteland like ved Søfteland skole. 

Våre lokaler

Funksjonelle, lyse lokaler gir oss nå gode rammer for barnehagedriften. Bygget er planlagt med tanke på å gi barna romopplevelser som er annerledes enn det de får i hjemmemiljøet, med gode store rom med god høyde og spennende lysinnslipp. Planløsningen er utformet også med tanke på fleksibel bruk av rommene - mulighet til å åpne opp mellom rom med foldevegger. Bygningen er laget med en større L-formet hoveddel som åpner seg mot sørvest og danner et indre, nært tun for barna. Hver avdeling har egen inngang (garderobe / stellerom / toalett, hovedrom og to grupperom i tilknytning) som er bygget som en tilleggsdel til selve bygget. Personalrom, tekniske rom og grupperom er praktisk samlet i bakkant av bygget. Avdelingene har her også egne arbeidsrom / samtalerom. Byggets hoveddel åpner seg mot uteplassen med mye glass og høye vinduer. 

Vi har en egen hytte i skogen i nær tilknytning til hovedbygg hvor avdelingen Trollstuen holder til. Hytten inneholder grovgarderobe, fingarderobe, toalett med tilkomst både inne og ute. Der er også eget spiserom med kjøkken og et stort lekerom med store vinduer fra gulv til tak. Dette understreker denne avdelingens nærhet til naturen. 

Avdelingene

Pinnsvinkroken og Hareskogen er småbarnsavdelingene våre. De ligger side om side med felles kjøkken og puterom mellom seg.  Barna på våre småbarnsavdelinger er i alderen 1-3år. Avdelingene har 12 barn, 2 assistenter og 2 pedagoger. Avdelingene er tilrettelagt for småbarnslek, med god plass til grovmotorisk lek inne. 

Ekornstubben og Humlebolet er våre to avdelinger for barn i alderen 2,5-6 år.  Avdelingene ligger side om side med felles kjøkken og oppholdsrom mellom seg. Avdelingene har felles dagsrytme og jobber begge etter barnehagens felles tema. Bemanningsnorm og pedagognorm ivaretas og tilpasses barnegruppenes størrelse. Viser til www.barnehagefakt.no og registrerte nåværende situasjon. Barnehagen har 50 % pedagogtetthet.

 

Trollstuen består av 18 barn i alderen 4-6 år, 2 assistenter og 1 pedagog. Når de ikke er på tur holder Trollstuen til i hytten i skogen like ved barnehagens hovedbygg. På uteområdet er det i tillegg til naturlekeplass også egen bålplass med takoverbygg. Uteområdet er også lett tilgjengelig for resten av barnehagen og benyttes av alle avdelinger.

Nærmiljøet

Vi benytter oss alle av turmulighetene i vårt nærmiljø på Søfteland. Skog, fjell, elv, vann, mulighetene er mange. Trollstuen, Trollskogen, Indianerskogen, Kuskogen, Vaffelskogen og Moseskogen er noen av områdene vi liker å benytte oss av. Er du lokalkjent men ikke kjent med disse plassene? Kanskje ikke så rart da dette er navn barna selv har valgt ut på sine favoritturmål. 

Særlig formål

Vår barnehage har særlig formål og hva dette betyr skriver vi mer om i vårt verdigrunnlag i vår årsplan.