Planlegging

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen bidrar til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.

Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og er utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

Planleggingen baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppen. Prosessen vises i modellen under:

 

 

 

 

 

 

PLANLEGGING - GJENNOMFØRING - VURDERENDE OBSERVASJON - KRITISK REFLEKSJON

Avdelingene utarbeider egne planer som er knyttet opp mot barnehagens årsplan.

Planene ser dere i ukeplaner i Kidplan. 

Planer utarbeides på pedagogenes ukentlige fagmøter, månedlige avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. Vi har fem planleggingsdager i året. En oversikt finner dere på hjemmesidens forside. Det er samsvar mellom barnehagens og skolenes planleggingsdager.