Barn og sikkerhet

Bilde viser den årlige livredningsprøven i Vindalsvannet, et av våre tiltak for å ivareta barnas sikkerhet i barnehagen.

Barnehagen benytter PBL Mentor HMS som internkontrollsystem for å ivareta de beste forhold for barn og voksne inne og ute på barnehagens område. I vårt internkontrollsystem inngår grunnleggende hovedområder:

Under hvert hovedområde er det rutiner, beredskapskort og henvisning til lovverket. Dette er styrende for vår praksis og våre rutiner og sikrer at de er i samsvar med forventet norm.  

Avvikshåndtering og vedlikehold av lekeplassutstyr, registrering og telling av barn, sikkerhet på tur og ettersyn med lekeplassutstyr og uteområdet er noe av det som inngår i arbeidet for sikkerheten.