Barn og sikkerhet

Personalet deltar på årlig livredningsprøve i vann i regi av Redningsselskapet og førstehjelpskurs med PBL bedriftshelsetjeneste. Dette inngår som årlig praksis for barnas sikkerhet i barnehagen.

Barnehagen benytter PBL Mentor HMS som internkontrollsystem for å ivareta de beste forhold for barn og voksne inne og ute på barnehagens område. I vårt internkontrollsystem inngår grunnleggende hovedområder:

Under hvert hovedområde er det rutiner, beredskapskort og henvisning til lovverket. Dette er styrende for vår praksis og våre rutiner og sikrer at de er i samsvar med forventet norm.  

Avvikshåndtering og vedlikehold av lekeplassutstyr, registrering og telling av barn, sikkerhet på tur, daglig og årlig ettersyn med lekeplassutstyr og uteområdet er noe av det som inngår i arbeidet for sikkerheten.

Barnehagens eiere tar ikke ut økonomisk utbytte av driften. Vi benytter enhver økonomisk mulighet til å vedlikeholde og videreutvikle, også det fysiske miljøet.