Dugnad

Alle må gjennomføre 5 timer dugnad pr barn hvert barnehageår. For søsken er det 2,5 timer i tillegg. Dugnad kommer barna til gode ved at barnehagen og lekeområdet blir vedlikeholdt og oppdatert. Dugnadsoppgavene kan tilpasses tidspunkt som passer dere foreldre best. Listen over dugnadsoppgaver vil til enhver tid være oppdatert for fellesområder og på den enkelte avdeling på tavlepost. Dere kan ta kontakt og avtale tid for gjennomføring av dugnad når det er oppgaver dere ønsker å hjelpe til med. Ta kontakt for nærmere avtale.

Ta kontakt for mer informasjon. Dag og tidspunkt tilpasses den enkelte familie. Når jobben er gjennomført sendes antall timer på Mail til: post@nottelitenbarnehage.no Timene registreres da i barnets mappe i KID Plan. 

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

  • Utbedre Trollskogen for å gjøre det til et mer attraktivt lekeområde
  • Klippe / rydde i bedet ved rundkjøringen.
  • Male lekekjøkken og liste rundt kanter inne på Hareskogen.
  • Reparere terassedør på Humlebolet. Dør har "trutnet"
  • Klippe greiner som vokser inn i gjerde rudt barnehagen
  • male inne, hvite vegger
  • høytrykkspyle terasse gulv på begge sider av hovedbygg
  • Klippe gresset i Trollstuen
  • Klippe gresset bak hovedbygg 

Ønsker du oversikt over deres dugnadstimer? Logg deg inn på Mine sider via hjemmesiden (ikke Kidplan app). I barnets mappe finner du registrerte timer på gjennomført dugnadstimer.

Dugnadsinnsatsen er for oss veldig god hjelp. Hovedbildet i artikkelen er "lekemøbler" som på magisk vis ble "tryllet" frem på dugnad etter det var gjennomført trefelling i barnehagen. Nå innbyr det til lek hver dag, en god arbeidsinnsats som virkelig påvirker i barnas hverdag.

Har du noe du ønsker å bidra med som du ser skulle vært gjort? Vi er takknemlig for engasjement og forslag.

Tusen takk for all god hjelp som er gjennomført så langt. Vi er veldig takknemlig!