Vi er takknemlig for ditt bidrag for å videreutvikle lekemiljøet ute og inne.

Det vil for barnehageåret 2023-2024 være spesielt fokus på BARNAS LEKEMILJØ. Vi gjør dette året noen større investeringer i lekeapparat fra leverandør. Vi har i tillegg troen på at vi kan gjøre mye selv også sammen med dere foreldre. Har du forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre det ekstra innbydende og kreativt? Vi har troen på at dette kan gi spennende resultater.

Dette vil også være tema på avdelingenes avdelingsmøte etter oppstart i august. Vi vil i år gjennomføre avdelingsvise dugnader på egen avdeling. 

Dugnadsinnsatsen er for oss avgjørende for å opprettholde kvaliteten både ute og inne. Det er gledelig at det samtidig meldes om at foreldre opplever det som sosialt og en fin anledning til å bli kjent med andre foreldre på egen avdeling. For oss er det en fantastisk ressurs når dere deler av deres engasjement, kunnskap og kreativitet. Dette kommer virkelig barna tilgode i hverdagen.

Ønsker du oppgaver utenom oppsatte felles dugnadstider vil oppgaver deles på tavlepost etterhvert som behov oppstår. Ta da kontakt om oppgaven er noe du kan hjelpe oss med. Dag og tidspunkt tilpasses den enkelte familie. Når jobben er gjennomført sendes antall timer på Mail til: post@nottelitenbarnehage.no Timene registreres da i barnets mappe i KID Plan. 

Har du noe du ønsker å bidra med som du ser skulle vært gjort? Vi er takknemlig for engasjement og forslag.

Vedtektene sier det må gjennomføres 5 timer dugnad pr barn hvert barnehageår. For søsken er det 2,5 timer i tillegg.Tusen takk for all god hjelp som er gjennomført så langt. Vi er veldig takknemlig!

Ønsker du oversikt over deres dugnadstimer? Logg deg inn på Mine sider via hjemmesiden (ikke Kidplan app). I barnets mappe finner du registrerte timer på gjennomført dugnadstimer.