Vanntilvenning for førskolebarna

Målet vårt er at barna skal bli trygge i vann.

Målgruppen er førskolebarna i barnehagen.

Opplæring vil skje i barnehagens åpningstid og vil foregå i Vindalsvannet som er lokalisert i barnehagens nærområde.

Organisering

I kort avstand fra barnehagen ligger Vindalsvannet. Dette er et attraktivt turmål for barnehagens avdelinger. I barnehagen gir vi barna erfaringer ved vannkanten på land og om sommeren også i vann på grunnen.Vindalsvannet er også et naturlig turområde for våre barn på fritiden. 

At vannet ligger med 10 minutters gangavstand fra barnehagen gjør det gjennomførbart og opplegget lite sårbart da man ikke er avhengig av transport til og fra aktiviteten eller åpningstid på bassengfasiliteter. Vi har erfart at dette bidrar til kontinuitet i oppfølgingen. Alle ansatte har teori delen av livredningsopplæring ved vann og 11 gjennomført livredningsprøven i vann. Dette gjør at vi har god kapasitet for å gjennomføre vanntilvenningen.

Som en del av progresjonen i vårt tilbud, tilbyr vi alle førskolebarna vanntilvenning. Vi ønsker med dette å gi barna både generell og grunnleggende erfaring men også nyttig kunnskap i eget nærområde. Barnehagen har med midler fra Fylkeskommunen investert i nødvendig utstyr som våtdrakter, våtsko og flytevester.

Målet vårt er:

  • gi barna erfaringer med å være i vannet
  • gi de mestring i situasjonen når de er i det flytende element
  • gi de erfaring med hvordan vannet påvirker kroppen
  • gi de en respekt for vannet
  • gi de positivt positiv opplevelse ved å være i vann
  • gi de erfaring med flytevest i vann
  • gi de kunnskap om livredningsbøye

 

Vi skal gi barna respekt for vannet men også en trygghet i vann som kan motivere for videre utvikling, flyte og kanskje svømme.

Dette prosjektet mener vi vil være svært verdifull grunnleggende erfaring for barna som også kan påvirke deres forhold i vann videre i livet.

 

Sikkerhet

Vi har valgt å gjennomføre den årlige livredningsprøven for personalet i det samme vannet. Opplæringen er i regi av Norges Livredningsselskap. Kurset er en "årlig prøve" som består av oppdatering på HLR, selvberging, tilsyn og livredning. Gjennom opplæringen praktiserer vi ferdigheter som er viktige å kunne beherske ved vann, blant annet forlenget arm, livreddende førstehjelp og grunnleggende sikkerhetsregler. I tillegg til teori er det en praktisk prøve i Vindalsvannet med ilandføring.  Personalet får med dette reell erfaring og viktig kompetanse. Vi har nå kartlagt området på land og i vann og gjort nødvendige risikovurderinger.

Utstyr

Barnehagen tilbyr barn og voksne nødvendig utstyr. Med å investere i ekstra tykke våtdrakter, sko, hansker og redningsvester vil vi kunne benytte vannet til viktig opplæring for barna gjennom en lengre periode gjennom året. Gjennom forsiktig tilnærming til vannet med organisert lek, fri lek og egenutforsking vil vi legge til rette for å gi barna respekt og positive opplevelser ved å være i vannet. Utstyret er finansiert med gjennomføringsmidler fra Fylkeskommunen.

Aktivitet (lengde tilpasset vanntemperatur):

Vannlek for å trygge barna i vannet gjennom lekebetont aktiviteter. Vanntilvenningen skal være moro og lystbetont. Dette skjer i en variasjon av barnestyrt lek, organiserte sangleker (haien kommer , tikken osv.) og hopping fra steinen. De får også erfare flytevesten i vann og redningsbøyen.

Vi har med utstyr som «spagetti» og surfebrett.

De voksne er motivator og tar aktivt del i aktivitetene

Barn med tilrettelegging er også inkludert i opplegget.

Se vår Facebook side og Instagram for bilder av barnas erfaring med dette opplegget.

 

En stor takk til personalet som gjennomfører årlig prøve (tross vær og temperatur) og gir barnehagen muligheter for å tilby barna opplevelser også ved vann. Prøven gjennomføres uten våtdrakt. Gjennom barnehageløpet og progresjon i vårt pedagogiske opplegg vil alle barna få glede av disse erfaringene. 

 

 

Livbøyefadder

Nøtteliten har også søkt og fått godkjenning som livbøyefadder. Vi benytter denne livbøyen som en del av vårt tilbud i opplæring til barna. Livbøyer kan redde liv og vi øver på bruk av denne.

Livreddar fyller 70 - morenytt.no