/>

Søke plass i Trollstuen

Trollstuen er et tilbud til barn i alderen 4-6 år. 

Nye barn som ikke går i Nøtteliten må søke via kommunens felles opptaksystem.Vi har hovedopptak med søknadsfrist 1.mars med oppstart i august.

For de som har plass hos oss men ønsker overflytting til Trollstuen, send mail til post@nottelitenbarnehage.no. Hvem som får tilbud om plass i Trollstuen vurderes i en helhet ut fra gruppesammensetning og barnas behov. 

Selv om Trollstuen er en naturgruppe følger de samme pedagogiske retningslinjene som resten av barnehagen. Trollstuen har et spesielt fokus på fagområdet natur, miljø og teknologi.  Avdelingen har også eldre barn på avdelingen, noe som gir mulighet for noe mer progresjon av innholdet.