Interesseliste for plass i Trollstuen

Trollstuen er et tilbud for barn i alderen 4-6 år. Avdelingen har eldre barn på avdelingen, noe som gir mulighet for noe mer progresjon i vårt pedagogiske innhold. 

Trollstuen har et spesielt fokus på fagområdet natur, miljø og teknologi.  

Intern overflytting av barn til Trollstuen vil prioriteres. Vi praktiserer en interesseliste for de som ønsker å få tilbud til eget barn ved rett alder, send mail til post@nottelitenbarnehage.no.  Avgjørelsen blir vurdert igjen med foreldrene hvis barnet blir tildelt plass. Hvem som får tilbud om plass i Trollstuen vurderes av barnehagens personal sett i lys av helheten ut fra gruppesammensetning og barnets behov. 

Overflytting vil i hovedsak skje fra august med supplerende overflytting ved ledig kapasitet pga endring i gruppen.

 

Nye barn som ikke går i Nøtteliten må søke via kommunens felles opptaksystem. Vi har hovedopptak med søknadsfrist 1.mars med oppstart i august.