Søke plass i Trollstuen

For barn med plass i barnehagen kan søknad sendes på mail til: post@nottelitenbarnehage.no Nye barn må søke via Bjørnafjorden kommune sitt felles opptaksystem.

Vår naturgruppe Trollstuen er et tilbud til barn i alderen 4-6 år. Ønsker du at ditt barn skal stå på venteliste? Send mail til post@nottelitenbarnehage.no 

Vi har opptak i august og det er barn på ventelisten som har fortrinnsrett i denne prosessen. Ventelisten er ikke bindende for barnet. Dette betyr i praksis at dere foreldrene får mulighet for å vurdere om dere tar imot plassen hvis dere får tilbudt plass. Foreldre vil da få mulighet til å vurdere ut fra hva barnet har mest utbytte av på det aktuelle tidspunkt.  

Hvem som får tilbud om plass i Trollstuen velges utifra ventelisten, men tar også hensyn til gruppesammensetning og barnas behov og trivsel.

Naturgruppen Trollstuen - Hva er forskjellen?

  • Trollstuen har eget uteområde med færre lekeapparater og mer "naturlig" terreng uten gjerde.
  • Eget bygg med store vinduer som gir barna en følelse av å være tett på naturen.
  • Barnegruppen består av færre, og gjennomsnittlig eldre, barn enn de to andre storbarnsavdelingene.
  • Vi er mer ute og bruker det flotte nærmiljøet på Søfteland
  • Vi går lengreog mer utfordrende turer.
  • Legger mye vekt på motorisk stimulering og det å bevege seg i ulendt terreng.
  • Større grad av selvstendighet i påkledning.
  • Barna pakker selv tursekk.
  • Mulighet for flere turer utenfor bhg sitt område, også med buss.
  • Større fokus på uteaktiviteter og lek og læring i naturen

Selv om Trollstuen er en naturgruppe gjør den mye av det samme som de to andre storbarnsavdelingene. I desember er vi mer på huset og har juleforberedelser. Trollstuen forholder seg til de samme pedagogiske retningslinjene som resten av barnehagen.