Søke plass i Trollstuen

Vår naturgruppe Trollstuen er et tilbud til barn i alderen 4-6 år. Ønsker du at ditt barn skal stå på venteliste? Send mail til post@nottelitenbarnehage.no 

Nye barn som ikke går i Nøtteliten må søke via kommunens felles opptaksystem.

Vi har hovedopptak i august, og det er barn på ventelisten som har fortrinnsrett i denne prosessen. Ventelisten er ikke bindende for barnet. Dette betyr i praksis at dere foreldrene får mulighet for å vurdere om dere tar imot plassen hvis dere blir tilbudt plass. Foreldre vil da få mulighet til å vurdere ut fra hva barnet har mest utbytte av på det aktuelle tidspunkt.  

Hvem som får tilbud om plass i Trollstuen vurderes i tillegg til ventelisten, også av hensyn til gruppesammensetning og barnas behov og trivsel.

Naturgruppen Trollstuen - Hva er forskjellen?

  • Trollstuen benytter uteområde med færre lekeapparater og mer "naturlig" terreng uten gjerde.
  • Eget bygg med store vinduer som gir barna en følelse av å være tett på naturen.
  • Mindre barnegruppen med færre, og gjennomsnittlig eldre barn.
  • Går gradvis lengre og mer utfordrende turer.
  • Større grad av selvstendighet i påkledning.
  • Barna pakker selv tursekk.
  • Mulighet for flere turer utenfor bhg sitt område. 
  • Større fokus på uteaktiviteter og lek og læring i naturen.
  • Er ute i all slags vær så lenge barna er varm og tørr.

Selv om Trollstuen er en friluftsgruppe følger de samme pedagogiske retningslinjene som resten av barnehagen. Mye av dette arbeidet gjennomføres ute.