/>

Søke plass i Trollstuen

Trollstuen er et tilbud til barn i alderen 4-6 år. 

Nye barn som ikke går i Nøtteliten må søke via kommunens felles opptaksystem.Vi har hovedopptak med søknadsfrist 1.mars med oppstart i august.

For de som har plass hos oss men ønsker overflytting til Trollstuen, send mail til post@nottelitenbarnehage.no. Hvem som får tilbud om plass i Trollstuen vurderes i en helhet ut fra gruppesammensetning og barnas behov. 

Selv om Trollstuen er en naturgruppe følger de samme pedagogiske retningslinjene som resten av barnehagen. Innholdet er derfor mye likt på våre tre store avdelinger.

Trollstuen har et eget bygg i nærheten i vårt hovedbygg, men plassert skjermet i skogen. Naturen kommer tett på også når de er inne i nytt bygg utformet med store vinduer.  Avdelingen har eldre barn på avdelingen, noe som gir mulighet for noe lengre turer og noe mer progresjon av innholdet.