Søke plass i Trollstuen

Vår naturgruppe Trollstuen er et tilbud til barn i alderen 4-6 år. 

Nye barn som ikke går i Nøtteliten må søke via kommunens felles opptaksystem.

Vi har hovedopptak i august. Meld fra til avdelingen barnet går på hvis du tenker ditt barn har glede av dette tilbudet. Hvem som får tilbud om plass i Trollstuen vurderes i en helhet ut fra gruppesammensetning og barnas behov. 

Naturgruppen Trollstuen - Hva er forskjellen?

  • Trollstuen benytter uteområde med færre lekeapparater og mer "naturlig" terreng uten gjerde.
  • Eget bygg med store vinduer som gir barna en følelse av å være tett på naturen.
  • Mindre barnegruppen med færre, og gjennomsnittlig eldre barn.
  • Går gradvis lengre og mer utfordrende turer.
  • Større grad av selvstendighet i påkledning.
  • Barna pakker selv tursekk.
  • Mulighet for flere turer utenfor bhg sitt område. 
  • Større fokus på uteaktiviteter og lek og læring i naturen.
  • Er ute i all slags vær så lenge barna er varm og tørr.

Selv om Trollstuen er en naturgruppe følger de samme pedagogiske retningslinjene som resten av barnehagen. Mye av dette arbeidet gjennomføres ute.