Velkommen til sommerfest!

Velkommen til den årlige sommerfesten, vår egen kunst kafè. Inntektene fra kafè og kunst går til Garden of Eden Kenya - Support. Håper å se dere i barnehagen 13.06.18 kl 15-17.

Nå er det igjen tid for årets sommerfest hvor all inntekten går til Garden Of Eden Kenya-Support.

Vi håper å kunne sende mest mulig penger fra oss til Kenya og barna som tilhører prosjektet Garden Of Eden. Det er med stolthet vi sammen med FAU igjen gjør en ekstra innsats for et prosjekt barnehagen har hatt nærhet til siden 2010. Vi ser at arbeidet gir positive ringvirkninger. Se mer i vår årsplan eller på Garden Of Eden Kenya - Support sin egen hjemmeside: http://www.gardenofedenkenya.no

 Vi håper at flest mulig tar seg tid til å være med på denne begivenheten.

Velkommen!

 Invitasjon til hjemmeside