Foreldremøtedato for hver avdeling

Barnehagen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid og god dialog for å ivareta barnas trivsel, utvikling og et godt barnehagemiljø.

Vårt samarbeid med dere foreldre foregår daglig i hente og bringesituasjoner, på avtalte foreldresamtaler men også på gruppe nivå, gjennom felles foreldremøter. Nå blir det avdelingsvise foreldremøter og i tillegg lagt tilrette for foreldreråd hvor det er mulig å ta opp saker uten personalet tilstede. Hver avdeling har foreldrerådsrepresentanter som følger opp evt saker i foreldreutvalg og videre via leder til Sammarbeidsutvalget. I Samarbeidsutvalget er en representant fra styret, assistentene, pedagogene, foreldrene og daglig leder samlet. Det er viktig for oss at foreldrene får være aktivt med å påvirke vårt barnehagetilbud.

Dato for våre avdelingsmøter er:

Førskolemøte for foreldrene 11.september kl 18. En representant fra Søfteland skule deltar.

Ekornstubben 11.september kl 19

Humlebolet 11.september kl 19

Trollstuen 11.september kl 19

Hareskogen 18.september

Pinnsvinkroken 19.september

Velkommen!