Blir du med ut å leke?

I uke 44 blir det for første gang arrangert «venneveko» i Os, et samarbeid mellom Os kommune, Os sentrum og Os kyrkjelyd. Denne uken blir det et ekstra fokus på vennskap gjennom flere aktiviteter.

Blir du med ut å leke?

Foreldreutvalget i Nøtteliten har tidligere opprettet en side på Facebook for lettere å kunne avtale treff for barna utenom barnehagetiden.

Denne siden finner du på Facebook ved å søke:  Blir du med ut å leke? Søfteland 0-6 år

Dette er et flott initiativ både for å kunne etablere nytt men også holde vedlike "gammelt" vennskap. På denne måten kan flere også inkluderes i lek utenom barnehagetiden. Dere kan på den siden informere om planlagt lek f.eks på barnehagens uteområde utenom vår åpningstid. Da kan de som ønsker delta.

Håper dere vil ha glede av denne siden!

Barnehagen har vennskap som et mål for vårt pedagogiske arbeid med barna. Alle barn skal få erfare gleden ved vennskap og fellesskap. I tråd med Rammeplan for barnehagen, vårt styringsdokument, legger vi forholdene tilrette med tid, rom og med veiledning for at alle skal kunne etablere vennskap. Sosial kompetanse er en forutsetning for å kunne fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Personalet i barnehagen støtter barna i prosessen med å utvikle disse ferdighetene.

Vennskap inngår også som tema i våre barnesamtaler. Der får barna sette ord på eget vennskap og hva de tror som gjør at andre synes de er en god venn? Vennskap inngår som et viktig  fokusområde gjennom hele barnehageåret. 

Mer informasjon om aktiviteter i Os knyttet til "venneveko" finner du på www.oskommune.no

 Bilde er fra lek i barnehagen. Lek er en viktig arena for å etablere vennskap.