Barnehagedagen 10 mars

Bildet viser ulike leker og klær i små barnehagehyller som symboliserer rom og plass til alle barn. Med tema: tilhørighet, markerer vi i år hvordan dette påvirker kvaliteten i barnehagen. Vi vil i løpet av dagen legge til bilder som eksempler på arbeidet med tema.

I vår barnehage som i samfunnet ellers er ingen like og det gir et fantastisk mangfold. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturell bakgrunn. En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn skal oppleve å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet.      

Barnehagedagen er en anledning til å vise fram det viktige arbeidet som skjer daglig i barnehagen. Gjennom dette arbeidet gir vi barna gode erfaringer, kunnskap og holdninger som de vil kunne ta med seg videre i livet i møte med andre mennesker. I vår barnehagehverdag jobber vi bevisst i samsvar med vår visjon: Et herlig sted på jord for liten og for stor.

Mangfold og gjensidig respekt

Rammeplanen, vårt styringsdokument,  vektlegger nettopp at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. I vår barnehage har vi et naturlig berikende mangfold både i barne og personalgruppen.

Gjennom vår årsplan sikrer vi at barnehagen gir felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen viser gjennom dette arbeidet hvordan vi kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen bidrar til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Detaljer om dette arbeidet finner dere i vår årsplan på hjemmesiden vår www.nottelitenbarnehage.no. Våre verdier er en naturlig innfallsvinkel gjennom å være lekende, inkluderende og i utvikling. Bilder vil gjennom dagen bli lagt til under og er eksempler fra hverdagen. Dette arbeidet blir fulgt opp på alle våre avdelinger både på småbarnsavdelingene, på de store avdelingene og selvfølgelig også på vår friluftsgruppe. 

Vi ønsker alle en flott barnehagedag!

 

En bit fra alle barnas tegninger blir sammen en helhet, et flott puslespill. Dette gjenspeiler vårt unike fellesskap med et mangfold av ulike mennesker. Vi trenger alle sammen!

 

ULIKE SAMMEN

 

Selv om vi alle er ulike så passer vi sammen i det store puslespillet.

Flotte selvpotrett.

 

Avslutningsvis et dikt av Sissel Holt

Min blomstereng 

 ~ Min blomstereng av barn ~       


Jeg ser for meg en blomstereng så vakker og fin.

Noen av blomstene er fargerike og stikker seg lett fram,
mens andre er dusere og fulle av sjarm.
Enkelte er små, som vi må være forsiktige for ikke å trå på.

Noen kan ha torner som stikker til alle kanter,
i min blomstereng finner jeg alle varianter.
De må behandles på sin spesielle måte,
For hver og en gjemmer på sin lille gåte.

Et par kan være sårbare og skjøre,
så de prøver vi å gjøre,
litt sterkere, gi troen på seg selv,
slik at de kan møte hverdag og kveld.

En annen stikker sin torne bort i andre,
men, se, den skal vi ikke klandre.
Den hadde sikkert sin grunn, men det ser vi ofte for sent,
naboblomsten hadde heller ikke oppført seg pent.
Blomstene må pleies, stelles og koses med
slik at de trives på sitt lille sted.

Og felles for dem alle er at de trenger hverandre så inderlig,
for blir de stående helt for seg selv,
mister de fellesskapets fargerike glød og prakt
og vi, vi må gjøre alt som står i vår makt
for å gi blomstene alt de trenger,
slik at de får spille på alle sine strenger.

Sissel Holt