Barnehagen sitt uteområde – innskjerping

Vi minner om at dette er ein nasjonal dugnad og at stenginga er gjort ut frå hensyn til å førebygge smitte av koronaviruset. Våre uteareal er stengt og det gjeld heile døgnet.

Avgjerda er teken for å beskytte dei barna som skal vere i barnehagen, deira foreldre/føresette og personale, samt for å unngå at fleire samlar seg på ein plass. Vi oppfordrer foreldre og barn til å nytte naturen rundt seg.