En av fem avdelinger i karantene til 23.november

Barnehagen har gjort alt etter boka, sier assisterende kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale

Det er ingen grunn til å tro at barn eller ansatte på andre avdelinger har vært utsatt for smitte i dette tilfelle, fordi vi heldigvis har vært svært nøye med å overholde kohortinndeling og andre smittevernregler. 

Alle andre barn og voksne vil kunne gå i barnehagen som normalt da de ikke er nærkontakt til den smittede.

Barnehagen blir tett fulgt opp og vurderinger er gjort sammen med Bjørnafjorden Kommune.

-Barnehagen har gjort alt rett

- Dette er tøft for både barna, foreldre og dei tilsette i barnehagen. Det er tilfeldig at smitten råka Nøtteliten, men det er langt frå tilfeldig at situasjonen er under kontroll i akkurat denne barnehagen. Nøtteliten barnehage har gjort alt etter boka med kohortinndeling og avgrensa kontakt mellom dei ulike avdelingane.
Faren for at nærkontaktar kan vere smitta, er jo sjølve årsaka til at vi opererer med karantene.
Dette gjer det mogleg å stoppe smitten internt i denne avdelinga eller kohorten, utan at smitten får moglegheit til å spreie seg vidare. Det er eit stjerneeksempel på kvifor vi følgjer alle desse rutinane, seier assisterande kommuneoverlege Jonas Nordvik Dale.

https://bjornafjorden.kommune.no/brann-samfunnssikkerheit-og-beredskap/samfunnssikkerheit-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset-i-bjornafjorden-kommune/nyheiter-i-samband-med-koronaviruset/17-november-forlenga-karantene-for-barnehageavdeling-etter-pavist-smitte-hos-to-narkontaktar.25804.aspx

https://www.osogfusa.no/nyhende/pavist-smitte-hos-naerkontaktar-forlengjer-karantene/

 https://www.midtsiden.no/barnehagetilsette-smitta-av-kollega