Nasjonal markering "Å bry seg er også smittsomt"

I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet, deltar Nøtteliten sammen med landets barnehager i en felles nasjonal markering. Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» skal Barnehage-Norge gi seg selv, og alle som i løpet av de siste månedene har lagt ned en ekstra stor innsats, en ekstra anerkjennelse.

Vi sprer budskapet «Å bry seg er også smittsomt» Vi håper å starte vår egen «pandemi», en positiv «pandemi» som handler om omsorg og å bry seg om hverandre. Kanskje kan den bli enda mer smittsom enn Covid 19-pandemien…?

#BARNEHAGEHELTER er en hyllest til personalet i barnehagene. Gjennom året med pandemi har personalet gitt barna omsorg, trygghet og læring tross smittesituasjonen. Dette under endrede arbeidsforhold, nye arbeidsoppgaver og med fare for egen smitterisiko. Vi har tydelig sett barnehagens viktige funksjon for å  holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang. Barnehagen har en viktig rolle både for barn, foreldre og samfunnet.

Vi står fortsatt i en krevende hverdag. Vår utfordring nå er å tilby full åpningstid, med samme bemanning som normalt men med flere arbeidsoppgaver for å ivareta  smittevernet. Vi har ikke mulighet for å samarbeide om morgenen og ettermiddagen med andre avdelinger slik vi har gjort før pandemien kom. Dette er spesielt merkbart ved dagens begynnelse og slutt.

Vi ser tilbake på et år med tilstedeværende, stabilt personal som har vist evne til å være fokuserte, løsningsorienterte og tilpasningsdyktige. Det pedagogiske tilbud er ivaretatt. Utfordrende har det vært på svært kort varsel å måtte gjøre om på innarbeidet praksis, tenke nytt og planlegge for praksis for rødt, gult og grønt nivå i innført nasjonal trafikklysmodell. Vi har nå gode rutiner for alle nivå klart. Detaljert informasjon finner dere på hjemmesidens forside www.nottelitenbarnehage.no

 

Det pedagogiske tilbudet er ivaretatt gjennom året med pandemi.

Vi er glad og takknemlig for at vi har gode rammeforhold. Et barnehagebygg som gir oss mulighet for en tilpasset praksis hvor avdelingene er isolert fra hverandre inne og med areal nok til alle barna. Nok grupperom hvor avdelingene kan ha egne arbeidsrom til spesialpedagogisk arbeid, pauserom, egne toalett til hver avdeling, garderobe og innganger.  Uteområdet er også stort nok til at vi kan dele det opp til alle kohortene. Vi har gjennom hele perioden også funnet en trygg løsning for å kunne opprettholde matservering som en del av vårt tilbud til barna. I tillegg har barnehagens eiere forståelse for å prioritere økonomiske investerer slik at små og store får den beste hverdag også i situasjonen vi forholder oss til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattilbudet er ivaretatt med smitteforebyggende tiltak.

Vi er tross alt stolt over det vi har fått til. Tiltakene har vist å ha effekt også da vi desverre fikk smittetilfelle i barnehagen. Fire av fem avdelinger kunne opprettholde drift i denne perioden. Små og store viser trivsel i hverdagen. Gledelig er det at både personalets ståstedsanalyse og foreldrenes brukerundersøkelse på vårt barnehagetilbud gir svært gode skår.

Vi ønsker å benytte denne dagen til å gi dere foreldre en anerkjennelse for alt dere har bidratt med dette siste året. Vi er takknemlig for støtte, tillit og forståelse for våre valg. Dere følger opp våre rutiner i praksis og samarbeider for at våre smittereduserende tiltak får den effekten vi ønsker. Vi forstår at dere også har hatt krevende perioder pga stengt barnehage, kortere åpningstid, regide sykdomsrutiner og mye å holde seg oppdatert på av informasjon. 

Felles innsats utgjør en forskjell. Vi vet at vi ikke er i mål helt enda men må fortsette vårt felles gode arbeid for vårt felles beste. 

I fortsettelsen ber vi dere om å ivareta de gode innarbeidede rutinene: 

 • Desinfisere seg ved port og avdelingens ytterdør.
 • Leveringen gjennomføres effektivt med kortest mulig oppholdstid.
 • Kun to familier kan være i garderoben samtidig og må da passe på avstandsregelen.
 • Respekter at dere må ventes utenfor avdelingens ytterdør hvis to barn leveres når du /dere kommer.
 • Nødvendig utstyr kan leveres til personalet for mer effektiv prosess ved evt kø.
 • Munnbind i levere og hentesituasjon.
 • Ingen syke skal møte opp i barnehagen. Dette gjelder foreldre og personal også (smitte gir store ringvirkninger pga fravær selv om det ikke er Covid-19). 
 • Forståelse for barnehagens vurdering når vi ser at barna ikke klarer å følge barnehagetilbudet og ber om at foreldre henter. 
 • Vi anbefaler på det sterkeste at søsken holder seg hjemme ved sykdom for å unngå unødvendig stort omfang av smittespredning.
 • Fortsette god dialog, spør barnehagen ved usikkerhet for veiledning ved sykdom.
 • Fortsette å bevisstgjøre barna om god hånd og hostehygiene.
 • Fortsette godt samarbeid, sette ord på utfordringer.
 • Fortsette å være oppdatert i Kidplan på informasjon som legges ut.
 • Ved behov for avdelingen melde fra til avdelingen om levere og hentetidspunkt.
 • Ved mangel på personal pga sykdom være instilt på kortere åpningstid.

Vi ser frem til vi er tilbake til vår normale hverdag. Mens vi venter skal vi fortsette å skape en god, lærerik og trygg barnehagehverdag for små og store i tråd med vår visjon: "Et herlig sted på jord for liten og for stor"

Bli med oss å spre den positive "pandemien", "Å bry seg er også smittsomt"

Ta gjerne kontakt ved spørsmål på mail: post@nottelitenbarnehage.no

Velfortjent ekstra kos til personalets fredagspause levert av Hagavik hjemmebakeri .