16.juni er det tid for årets kunstutstilling

Kunstutstillingen blir avdelingsvis hvor dere foreldre kan se barnas egne kunstverk. Vi oppfordrer til å vippse til 565012, en valgfri sum for produktene. Pengene hjelper barn i Kiberiaslummen til et trygt hjem, skolegang og nye muligheter.

Barnehagen har siden 2010 støttet Garden Of Eden med å gjennomføre årlig sommeravslutning / kunstutkafe og sendt all inntekt til det viktige arbeidet som Thomas og Beatrice Omolo er ansvarlig for i Kiberiaslummen. Dette har bidratt til barnehjem, skole, husdyr, biogassanlegg, jeep og ikke minst at barna får hjelp til en fremtid med muligheter.

 

Vi vil ha innsamling i år også men med tilpassninger. Kanskje er denne innsamlingsaksjonen, pga korona situasjonen, viktigere enn noen gang. Våre barn er i gang med sine kunstprosjekt som vil stilles ut for foreldrene på avdelingene.

Alle barna kan ta sine kunstverk med hjem men vi oppfordrer til å sende en valgfri sum til Nøtteliten barnehage sin Vippskonto nr 565012. Da er dere med å støtte barnehagens bistandsprosjekt. Alle bidrag kommer godt med i dette arbeidet og hver krone som kommer inn via Vipps sendes direkte til arbeidet. 

I mai 2020 skulle vi hatt besøk i barnehagen fra Nairobi. Lederne for arbeidet i Garden Of Eden, Thomas og Beatrice Omolo hadde avtale om en dag i barnehagen sammen med barn, personal og foreldre. De skulle også ha med sin datter Wendy og et av de eldste barna i barnehjemsprosjektet - Nick. Han ble fanget opp av Thomas og Beatrice i slummen, og har deltatt i prosjektet siden start, da som liten gutt. Nå har han blitt en voksen ung mann, med mange flotte talenter og med mye storebroromsorg for de andre barna på barnehjemmet.

Dette ville blitt den tredje gangen Thomas og Beatrice kom på besøk til Norge og Nøtteliten. Pga Covid-19 ble det ikke sånn. Målet med deres reise til oss var å bruke tid med oss, hilse på barna og gi personal og foreldre førstehåndsinformasjon om arbeidet. Informasjonen skulle inngå på vårens felles foreldremøte.   

Vi håper at vi kan få oppleve å ta imot våre venner når hverdagen igjen har normalisert seg. I mellomtiden vil vi fortsette vårt bistandsprosjekt og bevisstgjøre barna i barnehagen at vi kan hjelpe til på vår måte selv om vi er langt unna.

Covid-19 gir ekstra stort behov for hjelp. I tillegg til å drifte barnehjemmet og skolen er Garden Of Eden Kenya igang med å bringe mat og annen hjelp til mennesker i slummen - som på forskjellig vis er rammet av koronautbruddet.Utviklingen følger vi gjennom nyhetsbrev og deres Facebookside. Vi ser at vår hjelp kommer godt med. 

Vi har hatt en jevn økning på innsamlet resultat fra 8000 kr i 2010 til 20 152 kr i 2019. I 2020 ble resultatet noe lavere da vi ikke har sett mulighet for å tilby kafe med matservering. Vi håper at vi også i år, tross situasjonen og våre begrensninger for gjennomføring av arrangementet kan bistå det viktige arbeidet som pågår i Kenya. Alle bidrag hjelper. 

Mer informasjon kan dere lese på vår hjemmeside www.nottelitenbarnehage.no

under overskriften BISTANDSPROSJEKT