Garden Of Eden vårt bistandsprosjekt

Det er mye forarbeid, opplevelser, erfaringer og læring i forkant av vår SOMMER salgsutstilling. Med valgfri sum på barnas formingsprodukter går inntektene til vårt bistandsprosjekt Garden Of Eden Kenya Support. Så langt er det samlet inn kr 6830,-

Nå håper vi at arbeidet gir resultater i form av mest mulig penger som vi kan sende til barna i Kenya. Her viser vi noe av det som har foregått både i forkant av, og på vår årlige salgsutstilling. Vi vet at pengene vi sender som et resultat av dette arbeidet blir tatt godt imot. Det gir barn i Kiberiaslummen en ny start, trygghet, omsorg og læring. Tusen takk for din støtte til dette arbeidet. Både vi og de ansvarlige for arbeidet i Garden Of Eden Kenya er veldig takknemlig.

 

Gjennom lek og temasamlinger gir vi barna et inntrykk av hvordan det er i Kenya og hvorfor det er viktig at vi hjelper til med vår innsamling.

I lekens verden kan en reise helt til Kenya og gjøre seg mange spennende erfaringer.

Avdelingene har valgt ulike formingsprodukter, så mye godt arbeid er gjennomført.

Alle har laget flotte utstillinger på egne avdelinger.

   

Granskudd sirup

  

Puslespill

Maleri

Så flotte humler, en hel sverm...

Valgfri sum for barnas kunst betales på barnehagens VIPPS nr 565012.

Tusen takk!

Mer informasjon om arbeidet som pågår i Kenya kan dere lese om her: 

https://www.gardenofedenkenya.no/

Vi vil oppdatere siden her om et par dager på innsamlet sum som sendes til våre venner i Kenya.