/>

Fortsatt gult nivå

BJØRNAFJORDEN KOMMUNE FORLENGER GULT NIVÅ I BARNEHAGAR/GRUNNSKULAR TIL OG MED MÅNDAG 13. SEPTEMBER

Kommunal kriseleiing (KKL) i Bjørnafjorden kommune har vedtatt å vidareføre gult smittevernnivå i barnehagar og barne- og ungdomsskular til og med måndag 13. september 2021.
Med unntak av den lokale forskrifta som handlar om smittekarantene for dei under 18 år, følgjer Bjørnafjorden kommune dei nasjonale reglane og retningslinjene.