Brannvernuke 38

Vi kan se tilbake på en innholdsrik og lærerik uke. Best av alt, barna var trygge under brannøvelsen. Det er takket være et godt forberedende arbeid med varierte opplevelser og informasjon.

Her er uken oppsummert med bilder fra avdelingene:

Barna fikk slukke en ekte flamme 🔥 😊


Vi har slukket brann!

Vi har sett på hvor røyken legger seg? Hvorfor vi må krype når det er mye røyk?  

Vi må slukke brann

Nøtteliten sender en ekstra hilsen til personalet som legger tilrette for at læring blir en gøy og positiv opplevelse. Tusen takk for et viktig arbeid i den nasjonale brannvernuken!