Vi innfører påbud om munnbind i hente og leveringssituasjonen i barnehagen!

Krav om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Av hensyn til barn, personal og foreldre ber vi om at denne praksis overholdes i barnehagen. Dette er et tiltak mot smittespredning fordi vi ser at de ansatte må tett på - også foreldrene, når barna leveres om morgenen. Det kan være noen som trenger litt ekstra trøst, eller har vanskelig for si ha det til mamma eller pappa. 

Andre tiltak er:  desinfeksjon ved porten som skal benyttes når dere kommer i barnehagen og gjerne når dere går.

 

 

Les mer her:

https://bjornafjorden.kommune.no/koronainformasjon/nyheiter-i-samband-med-koronaviruset/forskrift-om-smitteverntiltak-i-bjornafjorden-kommune-vestland.30144.aspx