Fordi barna er viktigst

Onsdag 24.november stenger barnehagen kl 14.00. Ikke fordi vi vil, men fordi vi har plikt til å si ifra.

SU har vedtatt at Nøtteliten barnehage skal delta i en nasjonal markering mot regjeringens forslag til kutt i tilskudd på mange hundre millioner kroner til private barnehager. Markeringen skjer etter at styret i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ber medlemsbarnehager landet rundt om å holde stengt fra klokka 14.00 og ut dagen.

Vi beklager sterkt den ulempen markeringen vil gi dere som foreldre/foresatte. Men vi gjør dette fordi de foreslåtte kuttene vil svekke vår, og andre private barnehagers, forutsetninger for å tilby tjenester av høy kvalitet, til beste for barna i barnehagen.

Fordi barna er viktigst, har vi en plikt til å si tydelig ifra.

I år vil trolig opp mot halvparten av de private barnehagene gå i null eller i minus. Svekkes rammebetingelsene slik som skissert, vil det gå ut over barnehagenes muligheter til å ta inn vikarer, kjøpe inn leker og utstyr, vedlikeholde bygg og lekeområder og drive kompetanseheving blant ansatte.

For Nøtteliten barnehage vil kuttet anslagsvis kunne gi 368 062 kroner  i redusert årlig tilskudd. Det vil merkes. Barna fortjener bedre.

Se informasjon om saken i denne videoen fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og besøk pbl.no/likebehandling.

Har dere spørsmål om markeringen, så ikke nøl med å ta kontakt på epost til: post@nottelitenbarnehage.no