/>

Barnehagedagen 2022

"Vennskap, du og jeg". Dette er overskriften for årets barnehagedag. Fokuset viser det viktige arbeidet som pågår daglig for å sikre at barna i Nøtteliten skal erfare det å være betydningsfulle for fellesskapet. Her ser du bilder fra avdelingene og vennskapet der.

Positive opplevelser sammen med andre barn og voksne gir samhold, fellesskap og vennskap. Ferdighetene barnet trenger i sosial samhandling med andre utvikles gjennom sosialt samspill. Det krever erfaring og kompetanse hos personalet for å ivareta situasjoner som oppstår som en læringssituasjon. Trygge, kompetente, omsorgsfulle og rause voksne er sammen med barna gjennom hele dagen for å veilede gjennom direkte erfaringer, handlinger og holdninger. Våre verdier og respekt for mangfoldet er en viktig del av vår felles plattform i dette viktige arbeidet. Vi jobber aktivt for å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Læring planlegges også som temasamlinger der vi benytter pedagogiske hjelpemidler. Gjennom enkle tekster og fargerike illustrasjoner møter barna tanker om seg selv og andre. Vi begynner med det helt nære, Jeg og Meg. I takt med barnas sosiale utvikling kommer så Du og Deg. Vi og Oss, gir barna en begynnende forståelse av fellesskapet. Tekstene brukes som inspirasjon til samtale og videre aktivitet med barna.

Bamsene, Kanin og Pinnsvin bor også i barnehagen. De er bestevenner, men som opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant. Vi blir bedre kjent med kanin og pinnsvin i egne bøker som hjelper barn med å finne metoder for hvordan man skal oppføre seg mot hverandre.

Vennskap,du og jeg er en viktig del av vårt barnehageinnhold. Her er noen bilder som viser dette: