/>

På busstur med barnehagen, det er gøy det!

En god busstur er tryggheten om at alle passasjerer er godt sikret. Barna i tilpassede barneseter, personalet med setebelter på og strategisk plassert ved barna, film / musikk etter ønske og Svein Kaptein bak rattet. Det er trygt og lettvint og bli kjørt tur / retur fra barnehagen og til ønsket mål. I dag var målet påskevandring i Os kirke.

Nøtteliten barnehage tilfredsstiller kravene fra Trygg Trafikk for å kunne godkjennes som trafikksikker barnehage. I dag har vi kjørt buss og det gjør vi med innleid buss med tilpasset sikkerhetsutstyr til aldersgruppen.  Trygge barn i bussen stilte nok en gang med minibuss til oss. Som en del av vårt trafikksikre arbeid stiller vi krav til busselskap om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.  Vi kan da ivareta sikkerheten for barn og voksne under transport og HMS-forholdene til de ansatte.

 

 

Trafikksikkerhet i barnehagen inngår som en del av vårt pedagogiske arbeid og integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet. Dette er nedfelt i vår årsplan. 

Like viktig som sikkerhet på tur er våre rutiner for å ivareta trafikk sikkerheten på eget område. Foreldre har egne tilviste parkeringsplasser for å redusere kjøring og rygging nærmest barnehagens porter. Se mer informasjon om PARKERING på barnehagens hjemmeside.