/>

Bli bedre kjent med barnehagen vår før oppstart

Vi ønsker alle nye foreldre velkommen til et eget foreldremøte før oppstart. Dette blir onsdag 1.juni 2022 kl 18-19.30

Det er ønskelig at barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for en trygg og god start for barna i barnehagen. På dette møtet vil dere få møte noen av de ansatte på avdelingen, få praktisk informasjon og mulighet til å stille spørsmål dere evt. måtte ha. Vi ønsker å starte samarbeidet med dere foreldre før oppstart, slik at barnet deres får en trygg og fin start i barnehagen. Det er godt å ha en felles forståelse av barnas behov i tilvenningen og kunnskap om hvordan vi sammen kan bidra for å gjøre situasjonen best mulig for barnet. Dette er også en fin anledning til å hilse på andre foreldre, og få en omvisning i barnehagen. Mer informasjon kan du lese her:

Invitasjon til foreldremøte for foreldre til nye barn med oppstart høsten 2022