/>

15.juni er det tid for vår årlige kunstutstilling.

I år gjennomfører vi kunstutstilling for 12.gang. Inntektene fra denne salgsutstillingen går til Garden Of Eden, vårt bistandsarbeid. Vi er takknemlig for din støtte, vi vet at vårt engasjement hjelper.

Vi er nå i gang med dette arbeidet som både er engasjerende, lærerikt og  gir erfaringer og opplevelser for både små og store. Arbeidet fremmer empati, nysgjerrighet, og undring over likhet / ulikhet, og respekt for menneskeverd og menneskerettigheter.

Våre venner i Kenya sender bilder, mail og har også besøkt oss i barnehagen og fortalt om arbeidet og utviklingen. Vi har bidratt til en trygg oppvekst og opplæring for flere av barna i Kiberia slummen. I løpet av de tolv siste årene har vi bidratt økonomisk til å bygge barnehjem og skole. 

Gjennom et variert opplegg kan vi tilpasse læring til de ulike aldersgrupper.  Gjennom samling, musikk, opplevelsesrom, bilder og lek kommer vi oss litt nærmere et land så langt borte. Vi gir barna kjennskap til barn i andre land og deres ulike levekår og kultur. Barna vil møte dette temaarbeidet på både liten og stor avdeling men med progresjon i formidlingen.

Mer informasjon om Garden Of Eden kan dere lese i vår årsplan. Denne finner dere på vår hjemmeside under fanen PARAPLYEN VÅR på tema BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING.

Formingsproduktene er laget av barna selv og utstillingen vil være avslutningen på dette spennende og lærerike arbeidet.

Utstilling vil stå klar når barna hentes på egen avdeling. Vi håper dere foreldre / foresatte vil støtte arbeidet med å kjøpe barnas produkter.

Det er valgfri sum på produktene fra 50 kr. Pengene Vippses til vårt nummer 565012. 

Les mer om det viktige arbeidet på https://www.gardenofedenkenya.no/

 

Takk for hjelpen!