AKSJON SKOLESTART

Så du også politiet ved vår nærskole i dag og lurer på hvorfor? Aksjon skolestart har som mål at skolebarna skal få en trygg og god start på skoleåret, og oppleve at de har en helt trygg skolevei gjennom hele året. Politiet bidrar i denne aksjonen.

Politiet er derfor tilstede underveis for at alle skolebarn skal føle seg trygge på vei til og fra skolen.

Politiet øker i denne forbindelse antall kontroller de neste ukene, og kommer til å ha farts-, atferds- og dokumentkontroller ved flere av barneskolene i vårt distrikt.

Politiet jobber forebyggende og ber om at hver og en av oss tar ansvar de neste ukene og utover skole og barnehageåret: kjør varsomt, ta hensyn til alle myke trafikanter.

Det er ikke i trafikken vi skal spare tid!