Nå gjennomføres høstens foreldremøter.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene (Rpl. Samarbeid mellom hjem og barnehage).

Det er en glede å invitere dere til foreldremøte. Vi velger å arrangere høstens foreldremøter avdelingsvis. Dette er en fin anledning til å treffe foreldre til barnas venner, dele informasjon, tips og avtale rammer for videre praksis for samarbeid mellom hjem og barnehagen. 

Foreldre og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling (Rpl. Samarbeid mellom hjem og barnehage).  Vår beste praksis skaper vi best sammen!

Vi håper du har anledning til å delta på din avdeling. 

Det vil gjennomføres felles foreldremøte med et aktuelt tema våren 2023.

Eget foreldremøte for førskolebarna på nyåret gjennomført av skolen. 

Har du innspill, spørsmål eller noe du kom på i etterkant av møte? Da blir vi glad for mail fra deg til epost post@nottelitenbarnehage.no