/>

Det brenner, det brenner!!!

Heldigvis er det bare på lek i samlingsstunden. Gjennom lek, informasjon og opplevelser gir vi barna brannforebyggende kunnskap vi håper de vil ta med seg videre i livet. Her vil vi etter hvert legge til bilder fra små og store opplevelser gjennom uke 38.

Klart vi markerer nasjonal brannvernuke i år også! Brannvernuken har vært årlig tema i barnehagen siden 2008. Kontinuerlig fokus, evaluering av egen praksis og holdningsskapende arbeid gir resultater. En god bekreftelse var resultatet etter årets branntilsyn, ingen avvik. Viktigst av alt er holdningene vi håper å kunne være med å etablere hos barna, viktig kunnskap også i fremtiden.

Vi har tradisjoner, praksis og rutiner vi skal gjennomføre i løpet av uken og vi gleder oss. 

Mandag morgen startet med ekstern sjekk og bytte av lysrør i samtlige nødlys.

 

Tirsdag fikk vi storfint besøk. Med blinkende lys og sirene kom to skinnende røde brannbiler. Det ble en stor opplevelse. Brannbetjentene tok seg tid til at alle små og store fikk se både utepå og inni  brannbilen. Dette er et høydepunkt i brannvernuken og vi er så takknemlig for besøket. 

 

 

 

Bilder fra avdelingenes aktiviteter ellers blir lagt til her:

 

På tur til skogen for å øve på å slukke flammer med vann. En lærerik uke! 

Denne uken har vi hatt brannvernsamlinger, sunget sanger, lært oss telefonnummeret vi skal ringe om det oppstår brann, vært inni en ekte brannbil, sett på Bjørnis, hatt forming og spilt spill, øvd på røykdykking, deltatt på brannøvelse. 

Spennende å spyle på flammene med vannslangen.

 

Så gøy med besøk av to brannbiler og Bjørnafjorden Brann og Redning. Vi er takknemlig for prioriteringen. 

 Forming er alltid gøy men ekstra spennende med tema brannvern.  

 

Vår utfordring til dere hjemme:                                                                                                        All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre heter det på Brannvernuka sine nettsider.

Brannøvelse kan dere gjøre hjemme med Bjørnis https://brannbamsen.no/barnas-bjornis/brannovelse