Velkommen til Nøtteliten!

Vi ser virkelig frem til å samarbeide med dere foreldre for å kunne ivareta deres barn best mulig i barnehagetiden.

Vi ser frem til å ta imot dere i barnehagen på tildelt oppstartdato. Før den tid håper vi at flest mulig vil benytte seg av besøksdagen.

Innen 1.mai vil dere få velkomstbrev fra avdelingen med informasjon, bla om dato for besøksdag. Har dere spørsmål som dere ikke fikk svar på i velkomstbrevet er det bare å ta kontakt direkte med avdelingen eller administrasjonen. Kontaktopplysninger finner dere på hjemmesiden.  

Informasjonsmøte for nye foreldre blir det 7.juni kl 18. Håper at det passer.

Vi er takknemlig for tilliten dere viser oss ved å takke ja til et barnehagetilbud i Nøtteliten,  barnehagen vi er så stolt over.

Velkommen til oss!