Garden Of Eden, vårt bistandsprosjekt.

Her kan du lese mer om Hiram og Loise som nå er blitt en del av den store søskenflokken på barnehjemmet


Søsknene Hiram og Loise er syv og elleve år gammel. De bodde inntil nylig i Kiberaslummen i Nairobi, sammen med sine foreldre, som begge desverre har store rusproblemer. De to fikk ikke den kjærlige omsorgen de trengte, og måtte stadig være alene i flere dager når foreldre uteble fra hjemmet. De hadde da ikke tilgang på mat og omsorg. Barnas bestemor har åtte andre barnebarn hun har omsorg for og derfor ikke mulighet for å ta seg av Hiram og Louise.

De to søsknene er nå flyttet til barnehjemmet, hvor de er trygge og blir fulgt opp videre med helsesjekk, mat, skole, omsorg og kjærlighet. På den måten får de den hjelpen de trenger til et liv med håp og mening. 

De forstår neppe rekkevidden av hvor heldige de har vært nå, men kanskje en dag der fremme vil de forstå. Vi gleder oss over det viktige arbeidet som pågår og som vi får være en del av. Nøtteliten fikk invitasjon til dette bistandssamarbeidet i 2010 og har fra da bidratt med økonomisk støtte til det viktige arbeidet. 

Vi har en årlig innsamlingsaksjon hvor arbeidet inngår som en del av vårt pedagogiske opplegg. Vi har fulgt arbeidet fra start, byggarbeidet av barnehjemmet, innflytting og utvidelse. Vi har også vært heldige som har hatt besøk fra barnnehjemmet ved to anledninger, et tredje besøk planlegges også.

Til våren vil vi ha ny innsamlingsaksjon og før den tid vil vi dele små nyhetsbrev fra Garden Of Eden.

Ønsker du mer informasjon finner du det på Facebook og hjemmesiden www.gardenofedenkenya.no