UKE 38, en spennende og lærerik BRANNVERNUKE

Vi har opplegget klart og tilpasset avdelingenes aldersgruppe. Progresjon gjennom barnehagetiden vil legge tilrette for at barna skal få viktig kjennskap og kunnskap med brannforebyggende arbeid.

 

Vi avslutter uken med brannøvelse og håper da at alle barna,jennom godt forberedt arbeid, skjønner mer og er trygge under brannøvelsen. Dette jobber vi for å oppnå gjennom varierte opplevelser og informasjon. Bilder legges til her gjennom uken.

Vi er glad for at ny brannbil er ferdig bygget på uteområdet. Den er stadig i bruk.

 

Vårt arbeid er i samsvar med Rammeplan for barnehagen: (Fra fagområdet Nærmiljø og samfunn):

«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet» s. 56.

«Personalet skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre» s. 57.

 Vi bruker barnehagens utstyr og Brannbamsen Bjørnis sin nettside. 

Vi gleder oss spesielt til brannbilen kommer på besøk, onsdag ved uteområdet oppe.  Brannbilen kommer ca kl 08.30. 

 

 

En viktig oppfordring!

Alle ansatte og foreldre oppfordres til gjennomgang av brannutstyr hjemme, oppgraderer ved behov og øve på evakuering sammen med familien. Øvelse trygger og gir erfaringer som kan hjelpe i en eventuell reell situasjon.

Brannøvelse med Bjørnis finner du her: www.bjørns.no