Vi markerer VENNEVEKO

Vi har en egen Facebookgruppe. Du finner den ved å søke: Blir du med ut å leke? Søfteland 0-6 år. Det gjør det lett å inkludere flere. Kanskje etablere nye vennskap for små og store. Barnehagens uteområde er selvfølgelig tilgjengelig etter åpningstid.

Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse og Venneveko, i uke 39

Årets tema: Vi trenger å høyre til #lagplass

Vi jobber daglig gjennom året for å gi barna kompetanse som gir de beste forutsetninger for å kunne etablere og holde på vennskap. Alle skal få kjenne gleden av å høre til i vårt fellesskap.

Personalet skal

  • støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
  • samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap
  • støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
  • støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
  • forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

 

Forsiden | Verdensdagen for psykisk helse

Venneveko blir arrangert for femte gang og har nå blitt en tradisjon i kommunen.

Aktivitetstilbud, møteplasser og opplevelse av å høre til er viktige inkluderende faktorer som skaper inneforskap og gir økt livskvalitet. 

Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere.

Klarer vi alle å sette fokus på dette temaet kan vi skape noe sterkt sammen!

FAU arrangerer dette året lekesøndag. Siste søndag i måneden er små og store samlet på barnehagens uteområde med leker og sykler tilgjengelig. Felles nistespising er også et kjekt innslag.