Slik kan du snakke med barn og unge om krigen i Gaza

Barn fanger opp mye fra nyhetsbildet, uten at de nødvendigvis kan sette det i en sammenheng. Her er støttemateriell en kan benytte for å snakke med barna om dette.

Mange barn og unge synes det er skummelt at det er krig. Vi voksne har et ansvar for å snakke med dem om det som skjer. Utdanningsdirektoratet www.udir.no har  samlet støttemateriell dere kan ta utgangspunkt i når dere skal snakke med barn og unge som det som skjer i Gaza.