Invitasjon til 17.mai-feiring

Vi ønsker å bidra til at alle blir inkludert i 17.mai feiringen i barnehagens nærmiljø. Vi deler derfor invitasjon fra 17.mai-komiteen her.

I barnehagen går det  mange barn som har tradisjon å feire 17.mai på Søfteland Skule, men også tilflyttede barn som kanskje ikke har vært med og feire 17.mai på Søfteland tidligere. Vi ønsker at alle er inkludert i feiringen og vil derfor dele informasjon fra 17.mai-komiteen Søfteland Skule.

Invitasjon til 17.mai-feiring (002)